Fastwork Guarantee

ปลอดภัย ไม่โดนโกง ดูแลตลอดการจ้างงาน

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ

พบงาน 0 รายการ
หน้า 1 จาก 0

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ

รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ (TH-ENG) แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย (ENG-TH) และ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ทั่วไป/ ราชการ/ ยื่นวีซ่า) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ สามารถรองรับทั้งงานแปลภาษาอังกฤษด่วน แปลเอกสารด่วน แปลภายใน 1 วัน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ เรียบเรียง ให้ถูกหลักแกรมมาร์ (Grammmar) การันตีงานคุณภาพ โดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา นักแปลภาษาอังกฤษ ที่ Fastwork ได้รวบรวมมาให้คุณ

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน ไปจนถึงการเปิดรับวัฒนธรรมและสื่อ ด้วยเหตุนี้เองการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน แต่การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปัญหาสำคัญ 3 ประการ คือ

1. โครงสร้างไวยากรณ์ที่มีความแตกต่างกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษมีโครงสร้างไวยากรณ์แตกต่างกับภาษาไทยอย่างมาก การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี จึงจะสามารถแปลออกมาได้สละสลวย รวมถึงถูกต้องตามความหมายและเจตนารมย์ของผู้เขียน

2. การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยอาจต้องเจอกับคำศัพท์และสำนวนอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ ไม่มีในภาษาไทย รวมถึงคำศัพท์อังกฤษเฉพาะทาง เรื่องของคำศัพท์ สำนวนในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์เทคนิคเฉพาะทางนี้ เป็นปัญหาหลักอีกข้อที่เราต้องเจอในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เนื่องจากไม่มีคำที่สามารถใช้อย่างตรงไปตรงมาได้ การแก้ปัญหาของนักแปลมืออาชีพก็คือ การใช้จินตนาการเพื่อให้เข้าถึงเจตนาของผู้เขียน เพื่อการเลือกคำที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือรูปประโยคนั้นๆ ให้มากที่สุด ส่วนกรณีที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทาง ผู้แปลต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทงานนั้นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกคำแปลที่เหมาะสมที่สุดออกมาได้

3. การแปลสำนวนภาษาที่มีการเล่นคำ ศัพท์แสลง หรือต้องอาศัยพื้นเพความรู้จากการอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ ความยากอีกประการหนึ่งของการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยก็คือ การแปลประโยคหรือเรื่องราวที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการอาศัย อยู่ในประเทศอังกฤษมาก่อน ซึ่งจุดนี้ผู้แปลอาจสามารถแปลออกมาได้ตรงความหมายและสละสลวย แต่ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ กรณีนี้สามารถใช้การอธิบายด้วยเชิงอรรธช่วยก็ได้ เช่นเดียวกับการแปลไทยเป็นอังกฤษ หากต้องอธิบายสิ่งที่ผู้อ่านคนอังกฤษไม่สามารถเข้าใจได้ นักแปลก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ในชิ้นงานด้วยเช่นกัน

หากทำความเข้าใจกับหลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยและแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษทั้ง 3 ข้อนี้ได้ เชื่อว่างานแปลของคุณจะออกมามีคุณภาพอย่างแน่นอน

วิธีจ้างฟรีแลนซ์ แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ fastwork

1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา 3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วย Fastwork การันตี 4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน

Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!