Fastwork Guarantee

ปลอดภัย ไม่โดนโกง ดูแลตลอดการจ้างงาน

ทำบัญชี ยื่นภาษี

พบงาน 0 รายการ
หน้า 1 จาก 0

ทำบัญชี ยื่นภาษี

ตัวช่วยธุรกิจอย่างคนรับทำบัญชี ตรวจสอบ และยื่นภาษีให้ร้านค้า หน้าที่หลักคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้ทราบว่ารายได้จริงคือเท่าใดและนำไปยื่นภาษีรายปีได้อย่างถูกต้อง พร้อมช่วยแนะนำและวางระบบบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก จะสะดวกเพียงไรหากเจ้าของธุรกิจไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง เพียงมองหามืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน และรับยื่นภาษีเหล่านี้ นอกจากจะได้งานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ยังทำให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งกว่าอีกด้วย

การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการยื่นภาษี

การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และการยื่นภาษี ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจทุกระดับ เนื่องจากการทำบัญชีมีผลโดยตรงต่อการจัดทำงบการเงิน หากถูกจัดทำอย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ ก็ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสามารถแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการได้ เป็นผลดีต่อการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ นอกจากนี้การทำบัญชียังช่วยให้เจ้าของธุรกิจมองเห็นภาพรวมของเงินทั้งด้านรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ งบดุล อัตราการได้กำไรและขาดทุน การทำบัญชีจึงช่วยให้คุณสามารถวางแผนการบริหารเงินในอนาคตได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้ทุก ๆ ตัวเลขตามที่ต้องการ นอกจากนี้การทำบัญชียังมีประโยชน์ในการใช้ยื่นภาษีประจำปีของบริษัทอีกด้วย

Fastwork มีฟรีแลนซ์นักบัญชีที่มีความรู้ทางด้านการทำบัญชีโดยเฉพาะ สำหรับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับทำบัญชี บริหารจัดการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี และจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล

วิธีจ้างฟรีแลนซ์ ทำบัญชี ยื่นภาษี fastwork

1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา 3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วย Fastwork การันตี 4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน

Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!