พัฒนาเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ เพื่อใช้เก็บข้อมูลหรือเสนอหรือขายสินค้า

พัฒนาเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ เพื่อใช้เก็บข้อมูลหรือเสนอหรือขายสินค้า โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JAVASCRIPT ในการทำหน้าบ้าน (laravel framework) และใช้ PHP ในการทำระบบหลังบ้าน (laravel framework) โดยใช้ MySql เป็น Database

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ เพื่อใช้เก็บข้อมูลหรือเสนอหรือขายสินค้า

  • 1. คุยเนื้องาน
  • 2. วางแผนการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

source code ทั้งหมดและฐานข้อมูล โดยราคาจะขึ้นอยู่กับงาน ตามระยะเวลาการทำงาน

ฟรีแลนซ์
Chayanon

ถนัดการสร้างเว็บ ด้วย Laravel (PHP framework) และใช้ mysql เป็น Database เป็นหลัก สามารถใช้ Api เพื่อพัฒนา เช่น LINE API (เพื่อทำ Chat bot) มีประสบการณ์ผ่านงาน พัฒนาเว็บไซต์

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน