รับทำภาพ 3D Perspective : Interior , Exterior : ขึ้น Model 3D

ทำภาพ Render 3D 1. ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE - ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป 2. ภาพ EXTERIOR PERSPECTIVE - ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป 3. [ เหมาทั้งห้อง ] ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE - ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 4500 บาท 4. ขึ้น Model 3D Sketch up - ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 1000 บาท รายละเอียด - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Design / แปลน + ขนาด / รูปด้าน - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Mood and tone หรือ Reference / ไฟล์ cad (ถ้ามี) / Model 3D (ถ้ามี) - สามารถแก้ไขงาานได้ 2-3 ครั้ง (ก่อนส่ง Final) หากเกิน 500 / ครั้ง - ส่งงาน Final เป็นไฟล์ PNG , JPEG

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective : Interior , Exterior : ขึ้น Model 3D

  • 1. สอบถามเนื้อหารายและรายละเอียดงานเบื้องต้น แปลน ดีไซน์ mood and tone หรือ reference
  • 2. ตกลงราคา เวลาทำงาน และผลงาน
แพ็กเกจ
PERSPECTIVE : INTERIOR [ ภายใน ] , EXTERIOR [ ภายนอก ]
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE - ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป ภาพ EXTERIOR PERSPECTIVE - ราคา 2500 บาท ต่อ 1-2 รูป รายละเอียด - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Design / แปลน + ขนาด / รูปด้าน - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Mood and tone หรือ Reference / ไฟล์ cad (ถ้้ามี) / Model 3D (ถ้้ามี) - สามารถแก้ไขงาานได้ 2-3 ครั้ง (ก่อนส่ง Final) หากเกิน 500 / ครั้ง - ส่งงาน Final เป็นไฟล์ PNG , JPEG

[ เหมาทั้งห้อง ] PERSPECTIVE : INTERIOR [ ภายใน ]
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

[ เหมาทั้งห้อง ] ภาพ INTERIOR PERSPECTIVE - ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 4500 บาท รายละเอียด - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Design / แปลน + ขนาด / รูปด้าน - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Mood and tone หรือ Reference / ไฟล์ cad (ถ้้ามี) / Model 3D (ถ้้ามี) - สามารถแก้ไขงาานได้ 2-3 ครั้ง (ก่อนส่ง Final) หากเกิน 500 / ครั้ง - ส่งงาน Final เป็นไฟล์ PNG , JPEG

ขึ้น Model 3D Sketch up
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ขึ้น Model 3D Sketch up - ราคาตามขนาดและรายละเอียดงาน เริ่มต้น 1000 บาท รายละเอียด - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Design / แปลน + ขนาด / รูปด้าน - ลูกค้าจะต้องมีรายละเอียดของงาน Mood and tone หรือ Reference / ไฟล์ cad (ถ้้ามี) / Model 3D (ถ้้ามี) - สามารถแก้ไขงาานได้ 2-3 ครั้ง (ก่อนส่ง Final) หากเกิน 500 / ครั้ง - ส่งงาน Final เป็นไฟล์ PNG , JPEG

ฟรีแลนซ์
Pongpop

สถาปนิก ความสามารถในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และใช้งานโปรแกรมได้เช่น เขียนแบบสถาปัตยกรรม งานระบบโครงสร้างต่างๆ ทำงาน3d

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน