รับเขียนบทความสารคดี

>>สำหรับคุณลูกค้า ที่มองหาบทความคุณภาพแนวสารคดีที่กลั่นกรองจากหัวใจ จะใช้สำหรับเป็น content งาม ๆ ลงเพจ สื่อหรือนิตยสาร เราจัดให้ตามสั่งค่ะ - รับเขียนบทความสารคดีทุกแนว คุยคอนเซปงานเขียนให้ตรงตามใจลูกค้า - เขียนจากเทปสัมภาษณ์ที่มีอยู่ก็ได้ค่ะ และรับไปสัมภาษณ์หน้างานให้พร้อมถอดเทป (ตามตกลง) - ลูกค้าสามารถส่งภาพพาให้ หรือให้จัดหาช่างภาพให้ก็ได้ - สั้นยาวแล้วแต่ตกลงค่ะ >>การทำงาน<< - พูดคุยหัวข้องาน กำหนดสถานที่และข้อมูลติดต่อหากต้องไปหน้างาน ตกลงค่าเดินทาง - ลูกค้าสามารถกำหนดเป้าหมาย มู้ด/สไตล์ของงาน ขอบเขตที่อยากให้เขียน เป็นวิชาการหรืออ่านง่าย ๆ - มีตัวอย่างผลงานให้ดูก่อนตกลงราคา - หลังตกลงราคาและเขียนเสร็จ จะส่งงานให้ลูกต้าดูเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมงานตามตกลงกันค่ะ รับรองผลงานเขียนสดใหม่ทุกชิ้น!!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความสารคดี

  • 1. 1. ลูกค้าบรีฟงาน, ส่งตัวอย่างบทความ,สไตล์ที่อยากได้
  • 2. 2. เขียนบทความ นำส่งให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
บทความสารคดีขนาดสั้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความสารคดีสั้น ๆ /ข่าว/ ความรู้ (ไม่ใช่บทสัมภาษณ์) ความยาวเริ่มต้น 500 คำ หรือประมาณ 1 หน้า A4 ราคางานของแพ็กเกจเป็นราคาต่อหน้า พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและใส่ภาพประกอบ

บทความสารคดี บทสัมภาษณ์ (ถอดเทป)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความสารคดีขนาดยาว พร้อมถอดเทปจากบทสัมภาษณ์ ความยาวเริ่มต้น 500 คำ หรือประมาณ 1 หน้า A4 ราคางานของแพ็กเกจเป็นราคาต่อหน้า พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและใส่ภาพประกอบ

งานสัมภาษณ์ และเขียนบทความสารคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บทความสารคดีขนาดยาว พร้อมไปสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ (แล้วแต่ตกลง) ความยาวเริ่มต้น 500 คำ หรือประมาณ 1 หน้า A4 ราคางานของแพ็กเกจเป็นราคาต่อหน้า พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและใส่ภาพประกอบ

ฟรีแลนซ์
Pornpailin

มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน สนใจงานเขียนและงานสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆด้วยใจรัก มีประสบการณ์เป็นนักเขียนจากค่ายสารคดีและเป็นสถาปนิก ทำให้เราพยายามสร้างสรรค์งานทุก ๆ ผลงานอย่างเต็มที่ค่ะ

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน