เขียนแบบก่อสร้างและออกแบบอาคาร บ้านและที่อยู่อาศัย

แพ็คเกจ 1. ขึ้นโมเดล Sketch up ขนาด เล็ก / กลาง / ใหญ่ 2.ออกแบบเขียนแบบอาคารและบ้านพักอาศัยไม่เกิน 150 ตร.ม. (ไม่ต้องเซ็นแบบฯ) 3.ออกแบบเขียนแบบอาคารและบ้านพักอาศัย 150-300 ตร.ม. (พร้อมลายเซ็น) - เมื่อตกลงซื้อบริการนี้ จะได้รับแบบพร้อมก่อสร้างอาคารโดยมี แบบสถาปัตยกรรม,แบบวิศวะกรรม,แบบไฟฟ้า,แบบสุขภิบาล ลายเซนต์สถาปนิกและวิศวกรออกแบบ(ไม่รวมลายเซนต์ควบคุมงาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้างและออกแบบอาคาร บ้านและที่อยู่อาศัย

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดงาน ความต้องการต่างๆของลูกค้า
  • 2. 2. ขอสำเนาโฉนด ชื่อและที่อยู่เจ้าของอาคารหรือบ้านที่จะก่อสร้าง
แพ็กเกจ
ขึ้น model sketch up อาคารทั้งภายนอก / ภายใน / ขนาดเล็ก / ใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ไฟล์ sketch up - กรณีต้องการภาพ Render (ภาพเสมือนจริง) ภาพละ 500 บาท

แบบบ้านขนาด 150 - 300 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบบ้านชั้นเดียว,สองชั้นขึ้นไป ขนาด 150-300 ตร.ม - ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 180 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน ลูกค้าสามารถพูดคุยขอบเขตรายละเอียดงานก่อนสรุปราคา รายละเอียดที่ครอบคลุม - ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้าง - วิศวกรโครงสร้างคำนวณ+เซ็นแบบ (ภย.) - สถาปนิกเซ็นแบบ (สถ.) - เอกสารรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรสำหรับยื่นขออณุญาต (ส่งพัสดุ) - ไฟล์ PDF - ไฟล์ Autocad

แบบบ้านชั้นเดียว, สองชั้น ขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- แบบบ้านชั้นเดียว,สองชั้น ขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม.(ไม่ต้องเซ็นแบบฯ) - แบบขออณุญาตและแบบก่อสร้าง ไฟล์ PDF และ autocad

ฟรีแลนซ์
zoof

สร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์จากการเป็นสถาปนิกและนักออกแบบ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน