Motion Graphic

คือ การทำ Artwork ที่เป็นภาพนิ่ง ให้สามารถขยับได้เป็น VDO ทำให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 1.คุยกับลูกค้าว่าต้องการ VDO อารมณ์ไหน สื่ออะไร ความยาวเท่าไหร่ 2.เสนอ Story Board ให้พิจารณา (สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง) 3.สร้าง Artwork ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปขยับเป็น Animation 4.ขยับ Animation เพื่อนำเสนอลูกค้า (สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง) (กรณีมี Artwork ให้ ทำแค่ Animation) 1.คุยกับลูกค้าว่าต้องการ VDO อารมณ์ไหน สื่ออะไร ความยาวเท่าไหร่ 2.ขยับ Animation เพื่อนำเสนอลูกค้า (สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง) ตัวอย่างผลงาน : https://youtu.be/C0W6UmAjQWM https://youtu.be/jb0zu3gIc_8 รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาขึ้นอยู่กับ เวลาใน VDO และ Artwork

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Motion Graphic

  • 1. นัดคุยกับลูกค้า
  • 2. ออกแบบ และนำเสนอ Strory Board
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ VDO ขนาดเต็ม โดยส่งผ่าน Google Drive

ฟรีแลนซ์
ธนวินท์

สวัสดีครับ ชื่อ วิน ถนัดในการทำ Motion Graphic/VDO Editor/Sub Title / ใส่ V/O / VFX อื่นๆ และ ถ่ายรูป Event ต่างๆ

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน