รับให้คำปรึกษาการสร้าง Resume และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ในสายงาน HR ได้เห็นกรณีศึกษาต่างๆ มาเป็นจำนวนมาก จึงอยากแบ่งปัน นำเสนอแนวคิด แนวทางการเตรียมตัวในด้านต่างๆ เพื่อความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและเพิ่มประสิทธิภาพการสัมภาษณ์งานให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษาการสร้าง Resume และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • 1. รับข้อมูล จุดมุ่งหมายของการเข้าหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
  • 2. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
แพ็กเกจ
การสร้าง Resume อย่างไรให้ตรงใจ HR
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ได้ทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญใน Resume - ทราบถึงเนื้อหาที่ควรระบุใน Resume เพื่อให้ตรงตามความต้องการกับตำแหน่งที่สมัคร - วิธีการเทียบระหว่างรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่เปิดรับและวิธีการเขียน Resume ให้สอดคล้องกับความต้องการในตำแหน่งนั้น - การเรียนจะเป็นการเรียนทางโทรศัพท์ หรือส่ง E-Mail โต้ตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสร้าง Resume มากที่สุด

การเตรียมสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- การเตรียมความพร้อมก่อนไปสัมภาษณ์ ทราบถึงการจัดเตรียมเอกสาร การแต่งกายและบุคลิกภาพ - แนวทางคำถามที่ใช้ในห้องสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีเอกสารประกอบรวมถึงการพูดคุย และทดสอบความสัมฤทธิ์ผล - แนวทางการตอบคำถามให้ห้องสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอธิบายความสอดคล้องในแต่ละจุดของการสัมภาษณ์งาน - ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อพึงระวังในการตอบคำถาม - เอกสารแนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์ในด้านต่างๆ และคำถามยอดนิยม

ฟรีแลนซ์
พิชชาโยษิตา

จบการศึกษาด้านภาษาศาสตร์และมนุษย์วิทยา มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล ธุรการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ปัจจุบันทำงานบริษัท Recruitment Agency ซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้ทำให้ได้ใช้ความสามารถด้านสิ่งพิมพ์ จิตวิทยา และสือออนไลน์ในการทำงาน

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน