ระบบงาน HR-IS (ลาออนไลน์-Overtime Online)

1.แจ้งความต้องการของระบบ รายงานต่างๆ Output 2.กำหนดแผนงาน ระยะเวลาที่ใช้ ร่างขอบเขตโปรแกรม 3.สรุปราคา จ่ายมัดจำ ตามตกลง 4.ส่งงาน ตรวจสอบ แก้ไขตามคอมเม้นท์ 5.ส่งมองงานที่สมบูรณ์ พร้อมคู่มือและ อบรมการใช้งาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แก้ไขได้จาก version แรกที่ส่งมอบ 4 ครั้ง ไม่นับ Error ของการพัฒนาเอง -ฟรีคู่มือ พร้อมการอบรม 1 Manday

ฟรีแลนซ์
ioff

เชี่ยวชาญ ระบบงาน HRIS ,E-document online มุ่งมั่นลดภาระงานให้กับออฟฟิตคุณทุกขนาด เน้นการสร้างระบบที่ใช้งานง่าย แต่ช่วยลดภาระงานในระบบเดิมให้ได้มากที่สุด

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน