วิเคราะห์การตลาด 4Ps , SWOT , STP , Facebook Ads , Line OA

วิเคราะห์การตลาดออนไลน์ : Facebook Ads , Line OA วิเคราะห์การตลาด พร้อมสรุปผล : 4Ps + SWOT + STP ตั้งกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล จำแนกข้อมูล **สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดได้** รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *หากต้องการข้อมูลนอกเหนือจากข้อตกลง ขออนุญาติคิดเพิ่มตามความเหมาะสม **สื่อสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง หากเกิน คิดครั้งละ 300 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์การตลาด 4Ps , SWOT , STP , Facebook Ads , Line OA

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการ
  • 2. จัดทำ
แพ็กเกจ
Facebook Ads , Line OA
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Facebook Ads - วิเคราะห์และสร้างกลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม - ออกแบบและโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลสื่อ และวิเคราะห์ผลตอบรับ ตลอดกิจกรรม (ไม่เกิน 7 วัน) Line OA - แนะนำวิธีใช้ Line OA - ผลิตสื่อ Broadcast Rich Menu - ออกแบบและโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลสื่อ และวิเคราะห์ผลตอบรับ ตลอดกิจกรรม (ไม่เกิน 7 วัน) *ราคานี้รวมวิเคราะห์และจัดทำสื่อ 1 ชิ้น **หากต้องการทำเพิ่มคิดชิ้นละ 400 บาท ***Rich Menu จัดทำครั้งละ 300 บาท กรณีมีภาพ และ 500 กรณีไม่มีภาพ

Package Facebook Ads , Line OA ดูแล 15 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Facebook Ads - วิเคราะห์และสร้างกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม - ออกแบบและสร้างโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลสื่อ และวิเคราะห์ผลตอบรับ ตลอดกิจกรรม (ไม่เกิน 15 วัน) - จัดสรรงบประมาณตามที่ตกลงไว้อย่างละเอียด Line OA - ผลิตสื่อ Broadcast , Rich Menu - ออกแบบและโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลสื่อ และวิเคราะห์ผลตอบรับ ตลอดกิจกรรม (ไม่เกิน 15 วัน) *ราคานี้รวมวิเคราะห์และจัดทำสื่อ 3 ชิ้น . **หากต้องการทำเพิ่มคิดชิ้นละ 400 บาท ***Rich Menu จัดทำครั้งละ 300 บาท กรณีมี AW

วิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- วิเคราะห์ข้อมูลดิบเป็นกราฟ - จำแนกข้อมูลให้สามารถเข้าใจง่าย - สรุปข้อมูลเป็น "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร" - นำข้อมูลไปต่อยอดทางช่องทางออนไลน์

ฟรีแลนซ์
JoJoputtasang

จบการศึกษา สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ ปัจจุบันทำงานฝ่ายการตลาดออนไลน์ ที่บริษัทวัสดุก่อสร้างเอกชน แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าใจเรื่องการตลาด , วิเคราะห์ข้อมูล , จำแนกข้อมูล , วิธีการโฆษณา Facebook , Line , Shopee สามารถออกแบบสื่อต่าง ไม่ว่าจะเป็น สื่อโฆษณา โลโก้ นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน