จดทะเบียนบริษัท / คัดหนังสือรับรองภาษาไทย-อังกฤษ

***ภาพที่แสดงด้านบนเป็นภาพเอกสารจริงนะคะ ต้องเซ็นเซอร์ข้อมูลส่วนสำคัญไว้** - รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด - รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด 8,500 บาทรวมค่าธรรมเนียม !! - รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 6,500 บาทรวมค่าธรรมเนียม !! - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนบริษัท / คัดหนังสือรับรองภาษาไทย-อังกฤษ

  • 1. พูดคุยและให้คำปรึกษาเรื่องประเภทธุรกิจที่เหมาะสม ฟรี!
  • 2. คุณลูกค้าดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่วนบุคคล ที่ต้องใช้ในการดำเนินการ
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัทจำกัด 9,900 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว !
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

>> จดทะเบียนบริษัทจำกัด 9,900 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ! ซีให้บริการตั้งแต่ขั้นตอน 0) ให้คำปรึกษาประเภทธุรกิจ และ การวางแผนภาษีเบื้องต้น ฟรี ! 1) จัดเตรียมเอกสาร 2) ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 3) ส่งมอบเอกสารและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 9,900 บาท รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแล้ว ใช้เวลาในการดำเนินงาน 7 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้างครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ราคามิตรภาพ !

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 7,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว !
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

>> จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 7,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ! ซีให้บริการตั้งแต่ขั้นตอน 0) ให้คำปรึกษาประเภทธุรกิจ และ การวางแผนภาษีเบื้องต้น ฟรี ! 1) จัดเตรียมเอกสาร 2) ดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 3) ส่งมอบเอกสารและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 7,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแล้ว ใช้เวลาในการดำเนินงาน 7 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้างครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ราคามิตรภาพ !

บริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล และ เอกสารต่างๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

>> บริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล ภาษาไทย >> บริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ (รับเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1,000 บาท / รับเอกสารโดยการจัดส่งไปรษณีย์ 2,500 บาท) >> บริการคัดเอกสารการจดจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เช่น บอจ.5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น), หนังสือบริคณห์สนธิ, ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร กรุณาสอบถามราคาอีกครั้งนะคะ) ใช้เวลาในการดำเนินงาน 3-5 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ว่าจ้างครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ราคามิตรภาพ !

ฟรีแลนซ์
zizzizee

สวัสดีค่ะ ชื่อ ซี นะคะ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และยังเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ให้บริการด้าน digital marketing แบบครบวงจรค่ะ

01/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน