ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล ด้วย Microsoft Access

ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล ด้วย Microsoft Access สำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ สร้างฟอร์มกรอกข้อมูล สำหรับเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล ด้วย Microsoft Access

  • 1. พูดคุยสอบถามความต้องการของลูกค้า ที่จะนำมาสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • 2. เริ่มออกแบบ, วาด ER Diagram, ร่างโครงสร้างฐานข้อมูล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ฐานข้อมูล(.accdb) และ ไฟล์เอกสารคู่มือการใช้งาน สามารถขอแก้งานได้ฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
นายฐิติกร

เป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวช. ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความสามารถด้านไอที

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน