ล่าม (ไทย - จีน) เจรจาธุรกิจ, ออกบูธแสดงสินค้า, นำเที่ยว, ผู้ติดตาม

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับล่าม 1. เป็นลูกครึ่ง (จีน - ฮ่องกง) ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีเช่นเดียวกับภาษาจีน (ฟัง/ พูด/ อ่าน/ เขียน) และซึ่งล่ามมีความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดี 2. ประสบการณ์การเป็นไกด์นำเที่ยวที่ชำนาญพื้นที่ (ไทย, จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน เป็นต้น) มากกว่า 10 ปี 3. สามารถรับงานระดับท่องเที่ยวจนถึงรัฐบาลรวมถึงงานด้านการสื่อสารในเชิงธุรกิจต่างๆ 4. สามารถเป็นได้ทั้งผู้ประสานงานและผู้ติดตามส่วนตัวให้กับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดงาน (ล่าม - ธุรกิจ - สื่อสารออนไลน์) - ราคา 800 บาท/ ชั่วโมง รายละเอียดงาน (ล่าม - ธุรกิจ - ในพื้นที่ กทม.) - ราคา 1,000 บาท/ ชั่วโมง (รวมค่าเดินทาง) - ราคา 5,000 บาท/ วัน (รวมค่าเดินทาง) รายละเอียดงาน (ล่าม - ธุรกิจ - ปริมณฑล) - ราคา 1,800 บาท/ ชั่วโมง (รวมค่าเดินทาง) - ราคา 8,000 บาท/ วัน/ 5 ชม. (รวมค่าเดินทาง) รายละเอียดงาน (ล่าม - ธุรกิจ - ต่างจังหวัด) - ราคา 2,500 บาท/ ชั่วโมง (ไม่รวมค่าเดินทาง) - ราคา 12,000 บาท/ วัน/ 5 ชม. (ไม่รวมค่าเดินทาง) รายละเอียดงาน (ล่าม - ธุรกิจ/ ท่องเที่ยว - ต่างประเทศ) - ราคา 3,000 บาท/ ชั่วโมง (ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร) - ราคา 14,000 บาท/ วัน/ 5 ชม. (ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร) **ลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ล่าม (ไทย - จีน) เจรจาธุรกิจ, ออกบูธแสดงสินค้า, นำเที่ยว, ผู้ติดตาม

  • 1. สอบถามรายละเอียดลักษณะงาน/ วันเวลา/ สถานที่ เพื่อประเมินราคา
  • 2. ล่ามส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเมื่อตกลงราคาและข้อเสนอกันเรียบร้อย
แพ็กเกจ
ล่าม - ธุรกิจ - สื่อสารออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามแปลภาษา (ไทย - จีน) ผ่าน Skype, Zoom, Google Meeting หรืออื่นๆ หากเป็นการโทรศัพท์จากต่างประเทศลูกค้าจำเป็นต้องโทรหาล่าม

ล่าม - ธุรกิจ - ในพื้นที่ กทม.
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ล่าม (ไทย - จีน) - ราคา 1,000 บาท/ ชั่วโมง (รวมค่าเดินทาง) - ราคา 5,000 บาท/ วัน/ 5 ชม. (รวมค่าเดินทาง)

ล่าม - ธุรกิจ - ปริมณฑล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ล่าม (ไทย - จีน) - ราคา 1,800 บาท/ ชั่วโมง (รวมค่าเดินทาง) - ราคา 8,000 บาท/ วัน/ 5 ชม. (รวมค่าเดินทาง)

ฟรีแลนซ์
Chinnakrit

ล่ามภาษาจีนกลาง-ไทย เป็นลูกครึ่ง จีน-ฮองกง ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีเช่นกัน (ฟัง/ พูด/ อ่าน/ เขียน) ประสบการณ์การเป็นไกด์ลงพื้นที่ ไทย - จีน - ไต้หวัน - ฮองกง >10 ปี สามารถรับงานระดับท่องเที่ยวจนถึงระดับรัฐบาล สามารถเป็นผู้ประสานงานหรือผู้ดูแลติดตามส่วนตัวให้กับนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจได้

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน