เพิ่มเติม แก้ไข source code ทุกภาษา ทุก platform

เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง source code ทุกภาษา ทุก platform ไม่ว่าจะเป็น source code ของ Application , web site ,web application ,App Mobile ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ อีกทั้งสามารถให้คำปรีกษาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับธุรกิจของท่าน รวมถึงหา solution เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วน hardware และ Software

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

source code + database (ถ้ามี) แก้ไข และปรับปรุง code และ โครงสร้าง ฟรี ภายใน 30 วัน หลังจากส่งงาน

ฟรีแลนซ์
Peesadech

Developer , Project Manager , CTO , Partner ,Co-Founder , Consultant

02/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน