รับวิเคราะห์ชื้นงาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Abaqus ด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element

รับเขียนแบบ 3D โดยใช้โปรแกรม solidwork และรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยใช้โปรแกรม ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของชิ้นงานในการเขียนแบบ หรือ เงือนไขในการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูนั้นๆของตัวงานครับ(ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ชื้นงาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Abaqus ด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element

  • 1. สอบถามรายละเอียดของงานและวางแผนการวิเคราะห์ และเงือนไขการวิเคราะห์ กับลูกค้า
  • 2. ส่งมอบงานวิเคราะห์ตามเงือนไขของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับปรึกษาปัญหาทางไฟไนต์เอลิเมนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน ------------------------------------------------------------------------------------------------------- งานวิเคราะห์ชิ้นงาน วิเคราะห์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานโดยมีแรงกระทำคงที่ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท งานวิเคราะห์ชิ้นงาน วิเคราะห์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานโดยมีแรงไม่คงที่คงที่ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Krirkkajon

ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับ ปริญาเอก ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน