รับวิเคราะห์ชื้นงาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Abaqus ด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element

รับเขียนแบบ 3D โดยใช้โปรแกรม solidwork และรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยใช้โปรแกรม ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ชื้นงาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Abaqus ด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element

  • 1. สอบถามรายละเอียดของงานและวางแผนการวิเคราะห์ และเงือนไขการวิเคราะห์ กับลูกค้า
  • 2. ส่งมอบงานวิเคราะห์ตามเงือนไขของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับปรึกษาปัญหาทางไฟไนต์เอลิเมนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน ------------------------------------------------------------------------------------------------------- งานวิเคราะห์ชิ้นงาน วิเคราะห์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานโดยมีแรงกระทำคงที่ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท งานวิเคราะห์ชิ้นงาน วิเคราะห์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานโดยมีแรงไม่คงที่คงที่ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Krirkkajon

ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับ ปริญาเอก ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน