รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลตามบรีฟ หรือข้อมูลที่มีให้ และพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท

0.0
ขายได้ 3 ครั้ง

- รับคีย์ข้อมูลตามบรีฟ หรือข้อมูลที่มีให้ โดยต้องนำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้จัดทำให้ครบ - รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภทเช่น นวนิยาย แฟนฟิค เรื่องสั้น บทความ รายงาน งานวิจัย ฯลฯ โดยจะตรวจและแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามราชบัณฑิตยสถาน - รับเฉพาะงานเขียนภาษาไทย (อาจมีภาษาอังกฤษปะปนได้เล็กน้อย) - ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท - สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการจนกว่าจะสมบูรณ์ ตามระยะเวลาการทำงานที่กำหนด แล้วแต่ปริมาณงาน - พูดคุยสอบถาม ตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนรับงานจากผู้ว่าจ้าง - ระยะเวลาการทำงานปกติ 1 - 5 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน หรือเนื้อหางานที่ได้รับ *** กรณีงานด่วน *** - รบกวนแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่วันจ้างงาน หรืออย่างน้อย 2 วันก่อน วันส่งมอบงาน เพื่อตรวจสอบแก้ไขก่อนรับงานจริง สามารถเร่งได้ภายใน 1 วัน อย่างเร็วสุด ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า หรือปริมาณของเนื้องาน - กรณีขอเร่งงานกระทันหัน เช่น กำหนด 5 วันทำไปได้ 1 วันแล้วมาเร่งขอภายในวันนั้น หรือวันถัดไป เป็นต้น จะคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าของราคาปกติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลตามบรีฟ หรือข้อมูลที่มีให้ และพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท

  • 1. พูดคุยสอบถาม ตกลงรายละเอียดเนื้องาน เงื่อนไขงาน วันเวลารับงานจากผู้ว่าจ้างให้ละเอียด
  • 2. รับบรีฟงาน ข้อมูลของเนื้องานที่ต้องการการจะเริ่มงานจริง
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร เช่น นวนิยาย แฟนฟิค เรื่องสั้น บทความ รายงาน ฯลฯ ฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- โดยจะตรวจและแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามราชบัณฑิตยสถาน - รับเฉพาะงานเขียนภาษาไทย (อาจมีภาษาอังกฤษปะปนได้เล็กน้อย) - ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท - พูดคุยสอบถาม ตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนรับงานจากผู้ว่าจ้าง - สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการจนกว่าจะสมบูรณ์ ตามระยะเวลาการทำงานที่กำหนด แล้วแต่ปริมาณงาน -จะได้รับไฟล์งานเป็นทั้ง pdf และ word เผื่อลูกค้าต้องการนำไปปรับใช้เพิ่มเติมเองในภายหลัง - Word หน้าละ 8 บาท หรือเหมาจ่ายตามแต่ตกลง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
คีย์ข้อมูล ตามบรีฟหรือข้อมูลที่ต้องการ฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- คีย์ข้อมูลตามบรีฟ หรือข้อมูลที่มีให้ โดยต้องนำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้จัดทำมาให้ครบ - จัดทำได้ทั้ง Word, Excel, Power Point - Excel ถ้ามี"สูตร"โปรดแจ้ง - พูดคุยสอบถาม scopeงาน ตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนรับงานจากผู้ว่าจ้าง - ระยะเวลาการทำงานปกติ1-5วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน หรือเนื้อหางานที่ได้รับ - กรณีงานด่วน รบกวนแจ้งล่วงหน้า สามารถเร่งได้ภายใน 1 วัน อย่างเร็วสุด ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า หรือปริมาณของเนื้องาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รับพิมพ์งาน ทุกประเภท (จากรูปภาพ/ลายมือ/เว็บหรือแหล่งอื่นๆ)฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จัดทำได้ทั้ง Word, Excel, Power Point - จะได้รับไฟล์งานเป็นทั้ง pdf และ word เผื่อลูกค้าต้องการนำไปปรับใช้เพิ่มเติมเองในภายหลัง - ระยะเวลาการทำงานปกติ1-5 วัน ตามแต่ปริมาณงาน หรือเนื้อหางานที่ได้รับ - Word หน้าละ 8 บาท หรือเหมาจ่ายตามแต่ตกลง - พิมพ์งานตามบรีฟ หรือข้อมูลที่มีให้ (จากรูปภาพ/ลายมือ/เว็บหรือแหล่งอื่นๆ) โดยต้องนำรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้จัดทำให้ครบ - สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความต้องการจนกว่าจะสมบูรณ์ ตามระยะเวลาการทำงานที่กำหนด แล้วแต่ปริมาณงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
อภิสรา
อภิสรา

รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งานวิจัย งานเขียน นวนิยาย วรรณกรรม แฟนฟิค ฯลฯ รับพิมพ์รายงาน และรับทำ SEO Keyword Research สำหรับ GoogleAds

รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล รับพิสูจน์อักษรงานเขียนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายงาน งานวิจัย งานเขียน นวนิยาย วรรณกรรม แฟนฟิค ฯลฯ รับพิมพ์รายงาน และรับทำ SEO Keyword Research สำหรับ GoogleAds

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
3 ครั้ง
จ้างซ้ำ
1 ครั้ง
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!