วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม SPSS งานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลงานวิจัย

คำนวนกลุ่มตัวอย่าง (sample size) ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูลแบบสอบถาม คีย์ข้อมูล พร้อมจัดทำคู่มือลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผล (บทที่ 4) เขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) ตรวจสอบความถูกต้องการรูปแบบการอ้างอิง Reference ให้ถูกต้อง จัดทำสารบัญออโต้ จัดหน้าเอกสาร/รายงาน โปรแกรมที่ถนัด SPSS, EXCEL, WORD

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม SPSS งานวิจัย วิทยานิพนธ์ IS วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลงานวิจัย

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการจ้าง
  • 2. ทางเรา(ฟรีแลนซ์) ดูเนื้องานและประเมินราคา พร้อมทําใบเสนอราคาเข้า ระบบ Fastwork
แพ็กเกจ
ออกแบบสอบถาม และ คีย์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ไฟล์แบบสอบถาม ในรูปแบบ pdf หรือ online (ตามที่ลูกค้าต้องการ) 2. ไฟล์ data set 3. คู่มือลงรหัส ในรูปแบบ word ** ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน

งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล และอภิปรายผล (บท 4 - 5)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ไฟล์ data set ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS 2. ไฟล์ output จากโปรแกรม SPSS 3. ไฟล์บทที่ 4 ในรูปแบบ word 4. ไฟล์บทที่ 5 ในรูปแบบ word ** ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน

ฟรีแลนซ์
chidchamaiporn

เรามีประสบการณ์การทำงานในด้าน website มามากกว่า 7 ปี ทำงานงานในการพัฒนาระบบใน ตำแหน่ง Software Develop สามารถพัฒนาได้ในรูปแบบ Full Stact ทั้ง Frontend and Backend เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน