IT support แก้ไขโปรแกรมและรับปรึกษาเกี่ยวระบบการระบบ อินเทอร์เน็ต Printer

0

1. แก้ไขปัญหางานทั่วไป เช่น ไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ และอื่นๆ 2. คุยรายละเอียดของปัญหาก่อนเริ่มงาน หรือจะปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขได้ด้วยตนเองก็ได้ครับผม 3. Remote จะทำผ่านโปรแกรม Any Desk Ultra viewer

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IT support แก้ไขโปรแกรมและรับปรึกษาเกี่ยวระบบการระบบ อินเทอร์เน็ต Printer

  • 1. คุยรายละเอียดของปัญหาก่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
  • 2. ตรวจสอบปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา
แพ็กเกจ
ปรึกษาปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสอบเกียวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เพื่อให้ลูกค้าได้ทำความเข้าใจถึงปัญหา หรือจุดประสงค์และหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Remote Support ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Remote เข้าไปแก้ไขปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Remote ติดตั้งโปรแกรม พิื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Microsoft office , adobe และโปรแกรมสำหรับเริ่มต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ ลูกค้าสามารถคุยรายละเอียดของโปรแกรมที่ต้องการก่อนได้ครับผม


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!