🌟Illustrations ภาพการ์ตูน ภาพประกอบ🌟

Digital arts, Hand-drawn arts, Logo&Infographic Designs

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🌟Illustrations ภาพการ์ตูน ภาพประกอบ🌟

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดและลักษณะของงานเพื่อให้ผู้วาดทำใบเสนอราคา
  • 2. ส่งงานงวดที่ 1: ภาพร่างลายเส้น สามารถทำการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
แพ็กเกจ
📦EMS
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานที่ไม่มีรายละเอียดมาก ใช้เวลาน้อย (กรณีงานเร่ง x1.5 ของราคาปกติ) สิ่งที่ได้รับ: ไฟล์ .png 300 dpi (หรือตกลงเป็นอย่างอื่น)

👾Simple Sweet
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานที่ต้องการเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ (กรณีงานเร่ง x1.5 ของราคาปกติ) สิ่งที่ได้รับ: ไฟล์ .png 300 dpi (หรือตกลงเป็นอย่างอื่น)

⏱Long Ride
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

งานที่ใช้เวลานาน งานที่รายละเอียดสูง (กรณีงานเร่ง x1.5 ของราคาปกติ) สิ่งที่ได้รับ: ไฟล์ .png 300 dpi (หรือตกลงเป็นอย่างอื่น)

ฟรีแลนซ์
YmmY

- มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ - สามารถใช้ photoshop ในการรีทัชภาพ - วาดภาพการ์ตูน - ปรับรูปแบบลายเส้นผลงานได้ - ออกแบบอินโฟกราฟิก -

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน