รับวาดภาพ Digital Art สไตล์ semi-realistic art

รับวาดรูปภาพ Digital Art สไตล์ semi-realistic art ( คล้ายของจริง ) รูปแบบ Portrait ( พอทเทรท )

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดภาพ Digital Art สไตล์ semi-realistic art

  • 1. รับรูปถ่ายจากลูกค้าและเริ่มสเก็ตแบบ จากนั้นจะส่งภาพสเก็ตเป็นดราฟ 1 ให้กับรูปค้าตรวจสอบ
  • 2. เมื่อลูกค้าตรวจสอบเรียบร้อยจะเริ่มทำการลงสีและเก็บลายละเอียด
แพ็กเกจ
Normal
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปภาพ ไซต์ A4 ( 21.0 * 29.7 cm ) รูปภาพมีความคมชัดสูง ( 300 resolution ) สามารถนำไปปริ้นได้ ไฟล์ .Jpg ไฟล์ .Pdf สามารถแก้ไขงาน ( ก่อนการลงสี ) 1 ครั้ง ระยะเวลาการทำงาน 3 - 7 วัน

Middle
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปภาพ ไซต์ A3 ( 29.7 * 42.0 cm ) รูปภาพมีความคมชัดสูง ( 300 resolution ) สามารถนำไปปริ้นได้ ไฟล์ .Jpg ไฟล์ .Pdf ไฟล์ .Ps ( Photoshop ) สามารถแก้ไขงาน ( ก่อนการลงสี ) 2 ครั้ง ระยะเวลาการทำงาน 3 - 7 วัน

ฟรีแลนซ์
Anantachai

เป็นนักศึกษาคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเรียนเกี่ยวกับการฟฟิกโดยตรง ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์ในการทำงานจริง เคยได้พูดคุยกับลูกค้า และทำงานจริงให้กับลูกค้า

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน