proofreading and editing รับพิสูจน์อักษร แก้งาน

รับทำงาน proofreading and editing รับพิสูจน์อักษร แก้งานภาษาอังกฤษ ปรับระดับภาษาตามความเหมาะสมเนื้อหางาน แก้ไวยากรณ์ แก้แกรมม่า ประเภทงานเขียนทั่วไปเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ proofreading and editing รับพิสูจน์อักษร แก้งาน

  • 1. คุยรายละเอียดงาน เสนอและตกลงราคา
  • 2. ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
proofreading and editing แก้งานทันที (ไม่แจ้งจุดผิดหรือคอมเม้นอื่นๆให้ เป็นตัวงานเสร็จเลย)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานพิสูจน์อักษร (proofreading) 1 หน้ากระดาษ (หน้าละ 250 บาท / คำละ 0.55 บาทคิดตามงานต้นฉบับ)โดยเป็นการแก้ไขเลยบนตัวงาน เสมือนได้รับงานชิ้นที่เสร็จดีแล้ว (ไม่มีการบอกจุดผิด คำแนะนำหรือความคิดเห็นให้ เป็นการแก้เลย)

proofreading and editing พร้อมบอกจุดผิด คำแนะนำ ข้อเสนอแนะโดยละเอียด
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานพิสูจน์อักษร (proofreading) 1 หน้ากระดาษ (หน้าละ 450 บาท / คำละ 0.7 บาทคิดตามงานต้นฉบับ) แก้ไขพร้อมบอกจุดผิด คำแนะนำ ข้อเสนอแนะโดยละเอียด

ฟรีแลนซ์
Napasanun

มีประสบการณ์การเขียนรายงาน วิจัย และบทความ(ภาษาอังกฤษ) ประสบการณ์เขียนนิยาย ฟิคชั่น(ภาษาไทย) การศึกษามัธยมโรงเรียนนานาชาติ และคณะอักษรศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน