รับสอนพิเศษ วิชา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น- ม.ปลาย ออนไลน์

รับสอนพิเศษ วิชา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น- ม.ปลาย ออนไลน์ จันทร์-ศุกร์ 20:00-21:30 เสาร์-อาทิตย์ 8:00-16:00

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนพิเศษ วิชา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น- ม.ปลาย ออนไลน์

  • 1. ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอนได้ คับ หรือ ระบุวิชา หรือ เรื่องที่ต้องการให้สอน สิ่งที่คาดหวังจากการสอน แอปพลิเคชันที่่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์
  • 2. ผู้สอนยืนยันวันและเวลาในการสอน
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. เรียน 3 ชั่วโมง ( แบ่งเป็น 2 วันต่อ สป. สป. ละ 1.5ชม. ภายในเวลา 1 สป.)

2 สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

เรียน 6 ชั่วโมง ( แบ่งเป็น 2 วันต่อ สป. สป. ละ 1.5ชม. ภายในเวลา 2 สป.) ประหยัดไป 200 บาท

1 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

เรียน 12 ชั่วโมง ( แบ่งเป็น 2 วันต่อ สป. สป. ละ 1.5ชม. ภายในเวลา 2 สป.) ประหยัดไป 500 บาท

ฟรีแลนซ์
yotin

เป็นพนักงานบริษัทคับ ถนัดในเรื่องการสอนพิเศษนักเรียน ระดับประถม และมัธยม เชี่ยวชาญในเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน