**ให้บริการพิมพ์เอกสาร ทำรายงาน งานนำเสนอ จัดรูปเล่ม คีย์ข้อมูล และบริการอื่นๆ**

1. พิมพ์เอกสาร ( มีต้นฉบับ/เฉพาะข้อความ) - เริ่มต้น 250 บาท ภาษาอังกฤษ + 100 บาท - ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท - ใช้เวลา 1-2 วัน 2. พิมพ์เอกสาร (มีต้นฉบับ/ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, สมการ) - เริ่มต้น 400 บาท ภาษาอังกฤษ + 150 บาท - ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท - ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน 3. พิมพ์รายงาน (ต้องหาข้อมูล+รูปภาพ) - เริ่มต้น 350 บาท - ตั้งแต่ 1-15 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินหน้าละ 30 บาท - ใช้เวลา 1-3 วัน 4. กรอกข้อมูลใน Excel หรือใน Google sheet (ไม่ใส่สูตร) - เริ่มต้น 300 บาท - สร้างแบบฟอร์มตามต้องการ เริ่มต้น 500 บาท - ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและความเยอะของงาน 5.ทำสไลด์ Presentation (มีข้อมูลมาให้) - เริ่มต้น 500 บาท - ตั้งแต่ 1-10 สไลด์ ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท - ใช้เวลา 1-4 วัน *สามารถทักมาสอบถามได้ทุกกรณี *งานด่วนราคา x2 ทุกชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ **ให้บริการพิมพ์เอกสาร ทำรายงาน งานนำเสนอ จัดรูปเล่ม คีย์ข้อมูล และบริการอื่นๆ**

  • 1. คุยรายละเอียดงาน จำนวนหน้า, ฟอนต์และขนาดฟอนต์ที่ใช้, ระขะขอบกระดาษที่ต้องการ
  • 2. ประเมิณราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารไม่เกิน 5 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. พิมพ์เอกสาร (ต้องมีต้นฉบับให้และพิมพ์เฉพาะข้อความ) - เริ่มต้นหน้าละ 15 บาท (ภาษาอังกฤษ 20 บาท) - ตั้งแต่ 1-5 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท - ภายใน 24 ชั่วโมง - ส่งงานเป็นไฟล์สกุล .doc และ ,pdf - แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินจะคิดครั้งละ 50 บาท

พิมพ์เอกสาร (มีต้นฉบับ/เฉพาะข้อความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เริ่มต้น 250 บาท ภาษาอังกฤษ + 100 บาท - ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท - ใช้เวลา 1-2 วัน - ส่งงานเป็นไฟล์สกุล .doc และ ,pdf - แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินจะคิดครั้งละ 50 บาท

พิมพ์เอกสาร (มีต้นฉบับ/ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, สมการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เริ่มต้น 400 บาท ภาษาอังกฤษ + 150 บาท - ตั้งแต่ 1-50 หน้ากระดาษ A4 ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท - ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน ขึ้นอยู๋กับความเยอะของงาน - ส่งงานเป็นไฟล์สกุล .doc และ ,pdf - แก้ไขได้ฟรี 3 ครั้ง หากเกินจะคิดครั้งละ 50 บาท

ฟรีแลนซ์
Yothin

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ - เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน - มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office, Photoshop, Illustrator etc.) - ชำนาญงานเอกสาร จัดรูปเล่ม แปลภาษา - สามารถออกแบบแบนเนอร์สินค้า ตัดต่อรูปภาพ โปสเตอร์ อื่นๆ

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน