รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย - อังกฤษ

-รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลทุกชนิด คีย์ราคาสินค้า -งาน Microsoft Word,Excel -ข้อมมูลต้นฉบับจากหนังสือ ลายมือ เว็บไซต์ หรือภาพถ่าย -สามารถรับงานด่วนได้ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย - อังกฤษ

  • 1. คุยงานและทำความเข้ามจรายละเอียดงาน ความต้องการข้องผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคา แล้วตกลงราคา กำหนดวันส่งงานและวิธีการส่งงานกับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

แพ็กเกจ : งานพิมพ์เอกสาร Word/PDF -พิมพเอกสาร Word หน้ากระดาษA4 -ระยะเวลาในการทำงาน 3-4 วัน แล้วแต่ปริมาณงาน -ภาษาไทย หน้าละ 10 บาท -ภาษาอังกฤษ หน้าละ 15 บาท -แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ***กรณีงานด่วน*** -คิดราคา x2 ของงานปกติ

ฟรีแลนซ์
โยธกา

รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษไทย-อังกฤษ - รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูลทุกชนด คีย์ราคาสินค้า -งาน Microsoft Word,Excel -ข้อมูลต้นฉบับจากหนังสือ สายมือ เว็บไซต์ หรือภาพถ่าย -สามารถรับงานด่วนได้ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน