อังกฤษ-ไทย-ญี่ปุ่น Eng/Thai/Jap แปลเอกสารและแปลบทความ

มีการแปลเอกสารด้านต่างๆในทุกงานและการแปลบทความด้านต่างๆอีกด้วยครับ รวมถึงการแปลทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายครับ ประสบการณ์ในการแปลเคยแปลเอกสารในการประชุมในเครือของบริษัทที่มาจากหลายชาติ และยังเคยได้ถูกจัดไปรับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาในที่ทำงานกับสถาบัน Wall Street English และจากบริษัทแม่ Mitsubishi Japan ที่มาจากญี่ปุ่นด้วยครับ **นโยบายการเก็บเอกสาร** 1.เอกสารจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ไปที่อื่น ยกเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะสั่ง 2.มีระยะเวลาการเก็บเอกสารที่สมบูรณฺแล้วเป็นระยะเวลา 60 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถแปลจำนวนมากทั้งแปลเอกสารและแปลบทความด้านต่างๆด้วยครับ Eng<=>Thai<=>Jap - สกุลไฟล์งาน word (.dox) , power point (.pptx) , excel (.xlsx), PDF, JPEG หรือตามแต่ตกลง ***กรณีที่รับงานแบบภาพรวม*** - เหมาทั้งโปรเจ็ค = 13,000 บาท - แปลหน้าเว็บ = 9,000 บาท - แปลหนังสือหรือเอกสารเข้าเล่ม = 13,000 บาท - แปลด่วน = 500 บาทต่อใบเอกสาร - แก้ไขงานแปลหลังส่งมอบแล้ว = 400 บาทต่อใบเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ อังกฤษ-ไทย-ญี่ปุ่น Eng/Thai/Jap แปลเอกสารและแปลบทความ

  • 1. ประเมินอัตราค่าบริการและระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ตกลงว่าจ้างและวันเวลาที่ส่งมอบผลงาน
แพ็กเกจ
แปล อังกฤษ<=>ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- แปล English<=>Thai - 250 บาทต่อหน้า - 5 วันทำการส่งงาน - สกุลไฟล์งาน word (.dox) , power point (.pptx) , excel (.xlsx), PDF, JPEG หรือตามแต่ตกลง **ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการล่าช้ากว่าที่เสนอในใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จะทำการเลื่อนกำหนดส่งไปตามจำนวนที่ล่าช้า

แปล ญี่ปุ่น<=>ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- แปล Janpanese<=>Thai - 270 บาทต่อหน้า - 7 วันทำการส่งงาน - สกุลไฟล์งาน word (.dox) , power point (.pptx) , excel (.xlsx), PDF, JPEG หรือตามแต่ตกลง **ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการล่าช้ากว่าที่เสนอในใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จะทำการเลื่อนกำหนดส่งไปตามจำนวนที่ล่าช้า

แปล อังกฤษ<=>ญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- แปล English<=>Janpanese - 290 บาทต่อหน้า - 10 วันทำการส่งงาน - สกุลไฟล์งาน word (.dox) , power point (.pptx) , excel (.xlsx), PDF, JPEG หรือตามแต่ตกลง **ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการล่าช้ากว่าที่เสนอในใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จะทำการเลื่อนกำหนดส่งไปตามจำนวนที่ล่าช้า

ฟรีแลนซ์
Thanakrit

My experience:: - Import & Export (Shipping), Oversea purchasing, Oversea co-ordinate. - I can translation and interpreter English<=>Thai<=>Japanese. - I can make to present reports for example WI, flow-chart by Excel, PowerPoint and word.

02/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน