รับแปลเอกสาร ไทย-จีน/จีน-ไทย

รับแปลภาษา แปลเอกสารต่างๆ ในภาษา ไทย-จีน ราคาเป็นเอง รับแปล -บทความต่างๆ -เอกสารสัญญาต่างๆ -ศัพท์เกี่ยวกับการก่อสร้าง -แปลใบเสนอราคาต่างๆ เอกสาร1ชุดต่อการจ้างงาน1ครั้ง ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สำหรับ รับแปลภาษา แปลงาน แปลเอกสาร ไทย-จีน 1.ลูกค้าพูดคุยและบรีฟงานที่ต้องการจะแปล  2.ส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลและตกลงราคา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร ไทย-จีน/จีน-ไทย

  • 1. ลูกค้าพูดคุยและบรีฟงานที่ต้องการจะแปล
  • 2. ส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลและตกลงราคา
แพ็กเกจ
งานไทย-จีน ,จีน-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การจ้างไม่เกิน 10 หน้า โดยลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการจะแปลมาและจะได้รับงานเป็นไฟล์เอกสาร(.Doc)

งานไทย-จีน ,จีน-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

การจ้างเกิน 10 หน้าขึ้นไป โดยลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการจะแปลมาและจะได้รับงานเป็นไฟล์เอกสาร(.Doc)

ฟรีแลนซ์
Mary

รับงานแปลภาษา ไทย จีน รับคียร์ข้อมูลภาษาไทย-จีน-อังกฤษ

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน