Exterior Perspective Design ออกแบบทัศนียภาพภายนอก

รับทำภาพ 3D ออกแบบทัศนียภาพภายนอก (Exterior Perspective Design) บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร สวนคอนโด และอื่นๆ "สร้างสรรค์บรรยากาศภายนอกที่ร่มรื่น สวยงาม ตามหลักความเป็นจริง" 1.รับงานและขอบเขตของงานจากลูกค้า 2.ตกลงราคาและรายละเอียดงาน 3.ส่งงานให้ลูกค้าตรวจและปรับแก้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.แก้ไขงาน ตาม comment 5.ส่งผลงานไฟนอล ตามที่ตกลงกับลูกค้า

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง ราคาตามรายละเอียดยากง่ายของงาน นั้นๆ ตามความเหมาะสม สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้ เช่น psd tiff jpg png

ฟรีแลนซ์
หยก

วุฒิปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับงานออกแบบและกราฟิกดีไซน์ต่างๆ > ออกแบบวางผัง Layout , ออกแบบงาน Landscape > ลงสีตกแต่ง Master Plan ,ทัศนียภาพ Perspective > Presentation , Portfolio&Resume

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน