รับหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รับพิมพ์งานจากรูปภาพ ลายมือ pdf รับกรอกข้อมูล คียร์ข้อมูล ทั้งไทย-อังกฤษ

- รับหาข้อมูลงานในอินเตอร์เน็ต เพื่อนำไปประกอบการทำรายงานและงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - รับพิมพ์งานใน word จากต้นฉบับเป็นรูปภาพ ลายมือ pdf ส่งงานเป็น .pdf .docx ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น เอกสาร แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ - รับคียร์ข้อมูลลงไฟล์ excel หรือ word

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รับพิมพ์งานจากรูปภาพ ลายมือ pdf รับกรอกข้อมูล คียร์ข้อมูล ทั้งไทย-อังกฤษ

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานและระยะเวลา
  • 2. ส่งงานพร้อมชำระเงิน
แพ็กเกจ
การหาข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

หัวเรื่องละไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ราคาเริ่มต้นครอบคลุม 3 หัวเรื่อง หากมากกว่า 3 หัวเรื่องคิดเพิ่มหัวเรื่องละ 70 บาท ลูกค้าได้รับไฟล์เอกสารเป็น .docx และ/หรือ .pdf ตามความต้องการของลูกค้า

การรับคีย์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาเริ่มต้นคลอบคุมการคีย์ข้อมูล 70 ชุดข้อมูล หากมากกว่า 70 ชุดข้อมูล คิดเพิ่มชุดข้อมูลละ 10-20 บาท ขึ้นกับปริมาณตัวแปร ลูกค้าได้รับไฟล์ หรือให้คีย์ข้อมูลผ่าน platform online ได้

รับพิมพ์เอกสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าได้รับไฟล์เอกสารเป็น .docx และ/หรือ .pdf ตามความต้องการของลูกค้า ราคาเริ่มต้นครอบคลุมจำนวน 20 หน้ากระดาษ A4 หากมากกว่า 20 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท

ฟรีแลนซ์
กนกนภัส

เป็นนักศึกษา หารายได้เสริม รับงานช่วงปิดเทอมค่ะ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านการทำรายงาน งานวิจัย เคยทำงานฝ่ายงานเลขานุการงานวิชาการระดับประเทศ สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน