รับพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร ราคาดีงานมีคุณภาพ

รับพิมพ์งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พิมพ์งานเอกสารทั่วไป ความเร็วในการพิมพ์ 1 หน้ากระดาษ A4 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร ราคาดีงานมีคุณภาพ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน ประเภท รูปแบบของงาน จำนวนงาน ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา
  • 2. ประเมินราคา และจำนวนวันทำงาน
แพ็กเกจ
จำนวนหน้า 6 หน้ากระดาษ A4 //250บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายละเอียด: พิมพ์งานจัดหน้า จัดเนื้อหา หรือรูปแบบตามที่ลูกค้ากำหนด จำนวนหน้า 6 หน้ากระดาษ A4 //250บาท ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า จำนวนการแก้ไขงาน 2 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า ชนิดสกุลไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ (.DOCX. PDF. .PPTX)

จำนวนหน้า 12 หน้ากระดาษ A4 //500บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

รายละเอียด: พิมพ์งานจัดหน้า จัดเนื้อหา หรือรูปแบบตามที่ลูกค้ากำหนด จำนวนหน้า 12 หน้ากระดาษ A4 //500บาท ระยะเวลาในการทำงาน 2-4 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า จำนวนการแก้ไขงาน 3 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า ชนิดสกุลไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ (.DOCX. PDF. .PPTX)

จำนวนหน้า 18 หน้ากระดาษ A4 //750บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายละเอียด: พิมพ์งานจัดหน้า จัดเนื้อหา หรือรูปแบบตามที่ลูกค้ากำหนด จำนวนหน้า 18 หน้ากระดาษ A4 //750บาท ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน หรือตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า จำนวนการแก้ไขงาน 4 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกับลูกค้า ชนิดสกุลไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ (.DOCX. PDF. .PPTX)

ฟรีแลนซ์
ยศธร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบสารสนเทคทางธุรกิจ จบการศึกษาระดับ ปวส.สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข้าพเจ้าทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพแน่นอน

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน