Genshin impact รับดูแลรหัส ฟาร์มอัพตัวละคร

-ดูแลรหัสรายสัปดาห์ และ รายเดือน -ใช้ Resin -ทำเควสประจำวัน -เคลียร์ abyss 6 ดาว- 9 ดาว -เก็บเสาลม เสาหิน เสาไฟฟ้า -ทำเควส BP -ทำเควสโลก -ทำกิจกรรม -- ถ้ามีนอกเหนือจากนี้โปรดแจ้ง --

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Genshin impact รับดูแลรหัส ฟาร์มอัพตัวละคร

  • 1. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ทำ
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดวันส่งงาน (ระยะเวลาการทำขึ้นอยู่กับงานที่รับและสภาพไอดี)
แพ็กเกจ
รายสัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ดูแลรหัส 7 วัน -ใช้ Resin เลือกของที่จะฟาร์มได้ -ทำเควสประจำวัน -ทำเควส BP -ทำกิจกรรม -เควสประจำเมือง

อัพตัวละครพร้อมอาวุธ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

อัพตัวละคร 90 พร้อมอาวุธ 80 (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพไอดี)

รายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ดูแลรหัส 30 วัน -ใช้ Resin เลือกของที่จะฟาร์มได้ -ตีบอสรายสัปดาห์ -ทำเควสประจำวัน -ทำเควส BP -ทำกิจกรรม -เควสประจำเมือง -เก็บที่อัพเสา 1 เมือง เลือกเองได้ -เคลียร์ abyss -ทำเควสโลก เควสเนื้อเรื่อง

ฟรีแลนซ์
Songwut

นักศึกษาปีที่ 2 รับงานทั่วไปทั้งงานพิมพ์เอกสารและงานตัดต่อวิดีโอ

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน