รับพิมพ์งาน

-รับพิมพ์ตามงานเอกสาร สมุดจดบันทึก หรือหนังสือ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ -ระบุขนาดตัวหนังสือ ฟอนท์ -สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง -ระบุไฟล์งานที่ต้องการให้ส่ง (.DOCX. PDF. .XLXS เป็นต้น)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ประเมินราคาและเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พิมพ์งาน ใน MS word จำนวน 15 หน้า - กรอกข้อมูล MS excel/word จำนวน 10 หน้า - ทำ Cal sheet ใน MS excel จำนวน 3 หน้า (ราคาและเวลาขึ้นกับความยากง่าย) - ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF. .XLXS เป็นต้น) **หมายเหตุ 1.จำนวนการแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง 2.กรณีที่จำนวนหน้ามากกว่าที่กำหนดข้างต้น สามารถต่อรองราคาได้

ฟรีแลนซ์
Ruthairat

ฤทัยรัตน์ (หยินค่ะ) จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเคมี มีประสบการณ์ในการทำเอกสาร Report และงานออกแบบด้านวิศวกรรม รวมถึงพูดคุยติดต่อลูกค้า

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน