รับแก้โค้ต แก้บั๊กภาษา C#, C++, C,

1. ผู้ว่าจ้าง แจ้งรายละเอียดปัญหา และสิ่งที่ต้องการแก้ไข 2. ผู้รับจ้าง สรุปรายละเอียด ขอบเขต พร้อมเสนอราคา และ ระยะเวลาที่ใช้ 3. ผู้ว่าจ้าง ตกลง หรือแก้ไข ตามข้อ 2 4. เริ่มทำงาน 5. ส่งงาน ผู้ว่าจ้างชำระเงิน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แก้ไขบั๊กของโปรแกรม 1 จุด พร้อมคำอธิบาย ระดับความยาก: น้อย ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงาน สามารถส่งงานให้ประเมินราคาก่อนได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
ทิพย์วิมล

รับเขียนโปรแกรม window application c#, JAVA, python แก้ bug ให้คำปรึกษา ยินดีให้บริการค่ะ

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน