รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย-อังกฤษ หาข้อมูลทำรายงาน ทำสไลด์ PowerPoint

รับพิมพ์งานไทย-อังกฤษ เอกสารข้อมูลทั่วไป ข้อสอบ แบบฝึกหัด บทเรียน เอกสารประกอบการสอน พิมพ์จากหนังสือ สมุดจดบันทึก ไฟล์ PDF หรือภาพถ่าย, หาข้อมูลทำรายงาน, ออกแบบทำ Slide PowerPoint

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกชนิด ไทย-อังกฤษ หาข้อมูลทำรายงาน ทำสไลด์ PowerPoint

  • 1. คุยรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์แจ้งราคา วัน-เวลารับงาน
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ตามต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน .docx และ .pdf หรือได้รับเป็น link เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดค่ะ - งานพิมพ์ตามต้นฉบับ (จากภาพ, สมุดบันทึก, หนังสือ, ข้อสอบ เป็นต้น) พร้อมจัดหน้าทั้งไทยและอังกฤษ ขนาด A4 - ราคาเหมา 250 บ. ไม่เกิน 20 หน้า ถ้าเกินคิดเพิ่มหน้าละ 5 บ. - ไม่เกิน 100 หน้าใช้เวลา 1-2 วัน **กรณีต้องการเร่งด่วนตกลงกันได้ค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หาข้อมูล และทำรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน .docx และ .pdf หรือได้รับเป็น link เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดค่ะ - หาข้อมูล reference ทำรายงานภาษาไทย พร้อมคำนำ, สารบัญ, เนื้อหา, บทสรุป,บรรณานุกรม, ภาคผนวก - มีภาพประกอบ - ไม่เกิน 50 หน้า ถ้าเกินคิดเพิ่มหน้าละ 10 บ.

ออกแบบ Slide PowerPoint ให้สวย น่าสนใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน .pptx และ .pdf หรือได้รับเป็น link เพื่อดาวน์โหลดเอกสารค่ะ - มีข้อมูลมาให้ครบ ออกแบบสไลด์ ตกแต่งเนื้อหา 300 บ. - ให้ทางฟรีแลนซ์หาข้อมูล พร้อมสคริปเพื่อพรีเซ้นต์ 400 บ. ทั้งนี้ราคาข้างต้นขอดูจากเนื้องานของลูกค้าอีกครั้ง *กรณีเป็นงานด่วนแจ้งฟรีแลนซ์ได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
อรอุมา

ประสบการณ์ด้านพิสูจน์อักษร งานด้าน Communication เน้นการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงมีความเป็นระเบียบให้ผู้อ่าน

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน