รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ภาษีอากร

1. คุยรายละเอียดงานว่าธุรกิจที่่ทำเป็นเป็นแบบไหน เวลาเริ่มธุรกิจและการเริ่มขายสินค้าหรือบริการ 2. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าในส่วนของค่าบริการทำบัญชีส่วนค่าสอบบัญชีจะไม่รวมในใบเสนอราคานี้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ภาษีอากร

  • 1. 1. คุยรายละเอียดงานว่าธุรกิจที่ทำเป็นแบบไหน เวลาเริ่มธุรกิจและการเริ่มขายสินค้าหรือบริการ ของปี 2562 2. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าในส่วนของค่าบริการทำบัญชีส่วนค่าสอบบัญชีจะไม่รวมในใบเสนอราคานี้
  • 2. •บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต
แพ็กเกจ
Packet A
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหาทางบัญชี ภาษีที่ตรงจุด เข้าใจง่าย 2.การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3.สมุดบัญชีและรายละเอียดตามกฎหมาย *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ 4. จัดทำงบการเงิน 5. การยื่นภาษี 6.การยื่น efilling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. การยื่นเอกสารให้หน่วยงานอื่นที่จำเป็นแก่กิจการ

Packet B
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต

ฟรีแลนซ์
Sirinthip

สวัสดีค่ะ -งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและงานจดเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) -งานเกี่ยวกับจดภาษีต่างๆ -งานจดขึ้นทะเบียนประกันสังคม -งานแปลเอกสาร รับรองโดย ศูนย์แปลรามคำแหง -งานเกี่ยวกับวีซ่าทำงาน (non-b / non-o )ใบอนุญาตทำงาน -รับทำบัญชี ปิดงบ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน