**รับงานด่วน** ภาพประกอบ lllustrations สื่อสิ่งพิมพ์ content

รับวาดภาพประกอบ จัด artwork วาดสำหรับประกอบ content หรือ packaging ตกแต่งสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์ เมนูอาหาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด -วาดภาพตามความต้องการของลูกค้า -วาดภาพตาม Reference -ออกแบบภาพ -จัด Layout -หนังสือนิทาน -หนังสือภาพประกอบ *ส่งงานพร้อมไฟล์ .ai เริ่มต้น 1000 บาท แล้วแต่รายละเอียดของชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ **รับงานด่วน** ภาพประกอบ lllustrations สื่อสิ่งพิมพ์ content

  • 1. คุยรายละเอียดทั้งหมดก่อนออกแบบ
  • 2. สเก็ตแบบโดยภาพรวม และคุบแบบกับผู้จ้างงานปรับแก้
แพ็กเกจ
Normal : แบบปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์งาน .pdf .png .jpg ใช้เวลาทำงาน 3-5 วัน *ราคาและระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดและจำนวนงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ออกแบบ *สามารถสั่งงานเป็นเฉพาะภาพปก หรือภาพประกอบเป็นหน้าได้

Rush : ด่วนพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน .pdf .png .jpg ใช้เวลาทำงาน 1-3 วัน *ราคาและระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดและจำนวนงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ออกแบบ *สามารถสั่งงานเป็นเฉพาะภาพปก หรือภาพประกอบเป็นหน้าได้

ฟรีแลนซ์
Yosita

EDUCATIONS Now Studying Master’s Degree at Chulalongkorn University Faculty of Fine and Apply Art, Graphic Design Major - WORK EXPERIENCE 2018-2019 Graphic Designer at GMM Grammy, IDEAFACT concert and Music Festival ketvisual design team - Oat Pramote, Uncensor Concert - Nanglen4 Music Festival

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
52 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน