พิสูจน์อักษร นิยาย บทความ (ภาษาไทย)

1. ตรวจ-แก้ไขคำผิดในนิยาย บทความ (ภาษาไทย) รวมถึงการถอดคำทับศัพท์ ตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2. แก้ไขประโยค ปรับปรุงสำนวน ลดคำฟุ่มเฟือย เปลี่ยนคำซ้ำโดยที่ยังคงเอกลักษณ์การเขียน กรณีที่ไฟล์ของผู้ว่าจ้างเป็น Word ผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบจุดที่ทำการแก้ไขได้จากฟังก์ชัน “ติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Change)” กรณีที่ไฟล์ต้นฉบับเป็น PDF จะทำการตรวจ-ไฮไลต์คำผิด และเขียนข้อคิดเห็นคำที่ถูกต้องหรือประโยคที่ควรเป็นไว้ด้านบนของจุดนั้น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร นิยาย บทความ (ภาษาไทย)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดและรับงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. กำหนดระยะเวลาการทำงาน ตามความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
ตรวจ-แก้ไขคำผิด
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิดในนิยาย บทความ (ภาษาไทย) • ตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด และปรับปรุงสำนวน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ตรวจ-แก้ไขคำผิด รวมถึง แก้ไขประโยค ปรับปรุงสำนวน ลดคำฟุ่มเฟือย เปลี่ยนคำซ้ำโดยที่ยังคงเอกลักษณ์การเขียน

ฟรีแลนซ์
Yanee

ศิลปศาสตร์บัณฑิต อังกฤษธุรกิจ ขณะศึกษา เป็นรองประธานและประธานชมรมวรรณศิลป์ (2 ปี) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จฯ พระเทพฯ และจัดทำจุลสารงานของชมรม ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร มากว่า 20 ปี ทั้งเขียน แปล อ่าน ตรวจทานเอกสาร และคิดแบบฟอร์มใช้ในบริษัท/องค์กร

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน