รับแปลเอกสารรายงานการประชุม บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์

เอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมซึ่งเป็นเอกสารที่มีความหลากหลายเนื่องจากมีหลายสาขา เช่น ประชุมฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขายเป็นต้น จะมีศัพท์เฉพาะทางของแต่ละฝ่าย ซึ่งทางเรามีความเชี่ยวชาญด้านศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ การตลาด การขายจากประสบการณ์การทำงานและใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด นอกเหนือจากรายงานการประชุม ยังมีบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของนักศึกษา เน้นแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารรายงานการประชุม บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์

  • 1. ติดต่อแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการแปล ตัวอย่าง(ถ้ามี)
  • 2. ประเมินราคางาน
แพ็กเกจ
เอกสารรายงานการประชุม หน้าละ100บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคา ต่อหน้า หน้าละ 100 ขั้นต่ำ3หน้า ถ้า1-2หน้าคิดราคาเหมา 300(หน้าละ150) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน งานแปลใส่ microsoft word /pdf file

งานบทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์ หน้าละ 100
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคา ต่อหน้า หน้าละ 100 ขั้นต่ำ3หน้า ถ้า1-2หน้าคิดราคาเหมา 300(หน้าละ150) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน งานแปลใส่ microsoft word /pdf file

เอกสารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคางานหน้าละ70บาท ขั้นต่ำ 5 หน้า 1-2หน้า คิดราคาเหมา 300 ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน

ฟรีแลนซ์
Waranit

จบป.ตรีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และป.โทการตลาดหลักสูตรอินเตอร์ และการพรีเซ้นต์ เขียนรายงาน ทำงานใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ การตลาด การขาย รายงาน วิทยานิพนธ์ วิจัยการตลาด และภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เอกสารรายงานการประชุม ธุรการ งานช่างศัพท์เทคนิค ช่างยนต์

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน