รับแปลภาษา JP-TH และ ENG-TH

รับแปลภาษาญี่ปุ่น - ไทย , ไทย - ญี่ปุ่น รับแปลภาษาอังกฤษ - ไทย , ไทย - อังกฤษ ประเภทงานแปล • บทความ บทโฆษณา • เอกสารทั่วไป • บทซับเกม บทซับหนัง • เอกสารเฉพาะทางในสายโรงงาน เช่น คู่มือการทำงาน เอกสาร training , เอกสารด้านวิศวกรรม ฯลฯ • เนื้อหาอื่น ๆ สามารถติดต่อเพื่อประเมินก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษา JP-TH และ ENG-TH

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ผู้แปลเสนอราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

☆แปลเอกสารจากภาษา EN-TH และ TH-EN ☆ราคา 300฿ ต่อ 1 หน้า A4 (0 - 400 คำ) ☆ชนิดสกุลไฟล์ .doc, .xlsx, .ppt , .pdf ☆สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งหลังส่งมอบงานภายใน 3 วัน

แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ไทย และ ไทย-ญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

☆แปลเอกสารจากภาษา JP-TH และ TH-JP ☆ราคา 350฿ ต่อ 1 หน้า A4 (0 - 400 คำ)* ☆ชนิดสกุลไฟล์ .doc, .xlsx, .ppt , .pdf ☆สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งหลังส่งมอบงานภายใน 3 วัน

ฟรีแลนซ์
sofeeya

• จบการศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน • ประสบการณ์แลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยโปรแกรมทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT) เป็นระยะเวลา 1 ปี • ประสบการณ์ทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ 4 ปี (สายงานผลิต , วิศวกรรม , และโลจิสติกส์) • ระดับภาษาญี่ปุ่น N1 และ TOEIC 845 คะแนน

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน