Robot ,PLC programing

เขียนโปรแกรม Robot หรือ PLC และ HMI ควบคุมการทำงานตาม concept ของลูกค้า จุดเด่นของงาน 1 มี tact time แสดง สำหรับ การเคลื่นที่จากจุดถึงจุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ดูเวลาการเคื่อนที่ของอุปกรณ์ แต่ละจุด เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ ในจุดที่ทำงานช้าให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 2 มีการเก็บข้อมูล การผลิดในแต่ละ unit และ ส่งต่อไปยัง unit ถัดไป เพื่อรวบรวมข้อมูลของชิ้นงาน ว่าผ่านการทำงาน unit ใดมา และ ในแต่ละ unit มีผลการทำงานอย่างไร รวมถึงข้อมูลวันเวลา ที่ชิ้นงานเข้า ออก ใน line ผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผลผลิตได้ในทุกชิ้นงาน ที่ออกสู่ตลาด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Robot ,PLC programing

  • 1. คุย concept ตกลงขอบเขตการทำงาน
  • 2. เขียนตัวอย่าง program พร้อม simulate การทำงาน
แพ็กเกจ
Robot program 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทำ Program ควบคุม Robot 1 วัน

PLC program 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทำ Program ควบคุม PLC 1 วัน

Program all finished
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Program ควบคุมเครื่องจักร แบบสมบูรณ์

ฟรีแลนซ์
Kiettisak

ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ ในสายงาน automation 7 ปี รับเขียน PLC HMI และ Robot ให้คำปรึกษาฟรี สอบถามฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
47 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน