รับเขียนแบบงานตกแต่งภายใน สำหรับยื่นขออนุญาตกับทางอาคาร เพื่ออนุมัติงานตกแต่ง

* เขียนแบบ-ดราฟงานแบบ ตามผู้ออกแบบ * ประสบการณ์ทำงานของผู้เขียน การทำแบบสำหรับยื่นขออนุญาตตกแต่งอาคาร Q.HOUSE / RSU BUILDING / CP TOWER / CHARN ISSARA TOWER / EMPORIUM / EMQUARTIER สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องเตรียม - แบบพื้นที่อาคารเดิมก่อนตกแต่ง (สามารถขอจากทางฝ่ายอาคารที่จะตกแต่งหรือทำสำรวจระยะเบื้องต้นได้) - 3D/ภาพ3มิติ/รูป ที่สามารถบอกขนาดของชิ้นงาน หรือบริเวณที่จะทำการตกแต่ง พร้อมระบุชนิดของวัสดุที่จะทำการตกแต่งจากผู้ออกแแบบ (ถ้ามี) - สามารถแก้ไขแบบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (งานแก้ไขจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานงานออกแบบเดิม) - ลูกค้าต้องสามารถอธิบายหรือสรุปความต้องการของงานให้กับผู้เขียน ก่อนเรึ่มดำเนินงาน งานที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบแสดงตำแหน่งงานรื้อถอน (ถ้ามี) - แบบแสดงตำแหน่งงานตกแต่ง (หลังปรับปรุง) - แบบแสดงรูปแบบของ พื้น/ผนัง/ฝ้า - แบบแสดงรูปด้านโดยรวมของงานตกแต่ง - แบบขยายแสดงงานตกแต่งบอกระยะ และระบุชนิดของวัสดุเพื่อทำการตกแต่ง (รายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้) - แบบแสดงตำแหน่งงานระบบไฟฟ้า/ประปา/แอร์/และงานอัคคีภัย เป็นแบบเบื้องต้นที่แสดงตำแหน่งงานปรับปรุงเพื่อขออนุญาต (ลูกค้าจำเป็นต้องส่งตำแหน่งงานระบบเดิมและใหม่ให้กับทางผู้เขียน ราคาไม่รวมการเซ็นแบบ) - ไฟล์งาน pdf หลังจากจบงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบงานตกแต่งภายใน สำหรับยื่นขออนุญาตกับทางอาคาร เพื่ออนุมัติงานตกแต่ง

  • 1. 1. คุยรายละเอียดกับลูกค้า ความต้องการ ขอบเขตของงาน
  • 2. 2. คำนวนค่าบริการ และแจ้งคิววันส่งงาน
แพ็กเกจ
เขียนแบบขออนุญาตอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- แบบแสดงตำแหน่งงานรื้่อถอน, ตำแหน่งงานตกแต่ง, รูปแบบของ พื้น/ผนัง/ฝ้า, รูปด้าน - แบบขยายแสดงงานตกแต่งบอกระยะ และระบุชนิดของวัสดุเพื่อทำการตกแต่ง (รายละเอียดเป็นไปตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้) - แบบแสดงตำแหน่งงานระบบไฟฟ้า/ประปา/แอร์ และงานอัคคีภัย (เป็นแบบเบื้องต้นที่แสดงตำแหน่งงานปรับปรุง) ลูกค้าจำเป็นต้องส่งตำแหน่งงานระบบเดิมและใหม่ให้กับทางผู้เขียน (ราคาไม่รวมการเซ็นแบบ) - ไฟล์งาน pdf หลังจากจบงาน คิดราคาจากพื้นที่งานตกแต่ง น้อยกว่า 150 ตรม. คิด ตรม.ละ 400 บาท มากกว่า 150 ตรม. คิด ตรม.ละ 300 บาท

ฟรีแลนซ์
Benjawan

บริการงานเขียนแบบขออนุญาตตกแต่งภายใน งานทำภาพ 3D perspective (interior) งานออกแบบกราฟฟิค งานออกแบบอัตตลักษณ์องค์กร (โลโก้-นามบัตร-CI) งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานนำเสนอต่างๆ และงานพิมพ์งานเอกสารทั่วไป ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทออกแบบบ้าน 10 ปี

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน