รับวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ลูกค้าจากการซื้อสินค้าตามกลุ่มลูกค้า/กลุ่มสินค้า การซื้อขาย/คงคลัง

รับวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Excel และ Access โดยการ Vlookup, Pivot Table, สามารถ Query ข้อมูลจากหลาย Table ได้ -คำนวณต้นทุนรวมของสินค้า -คำนวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย -สรุปข้อมูลตามหมวดหมู่สินค้า/ลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ -สรุปยอดซื้อขาด/ฝากขาย -วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้ารายกลุ่มลูกค้า/รายกลุ่มสินค้า -สินค้าเคลื่อนไหวเร็ว/ช้า/ไม่เคลื่อนไหว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ลูกค้าจากการซื้อสินค้าตามกลุ่มลูกค้า/กลุ่มสินค้า การซื้อขาย/คงคลัง

  • 1. ลูกค้าส่งขอบเขตและความต้องการของลูกค้า พร้อมข้อมูลตัวอย่าง
  • 2. ลูกค้าส่งปริมาณของข้อมูลสินค้าที่ต้องวิเคราะห์และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ไฟล์งาน Excel สรุปและไฟล์เนื้อหาทั้งหมด 2. ไฟล PDF (กรณีลูกค้าต้องการไม่มีค่าใช้จ่าย)

ฟรีแลนซ์
Pariphon

อดีตผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง มีความสามารถจัดการฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาข้อสรุปและจัดการปัญหาการซื้อขายสินค้าและยอดคงเหลือ ของสินค้าที่มีอยู่ ความสามารถอื่นๆ ช่างภาพอิสระและออกแบบกราฟฟิก แก้ไขรูปภาพตกแต่งรูปภาพเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีจากภาพถ่าย

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน