รับทำ Financial model, Finanical Analysis, Budget vs Actual, และอื่นๆตามสั่ง

รับทำ Financial Model ตามหัวข้อด้านล่าง - Project Feasibility Model - Investment Cost, Cash Flow, NPV, IRR - Consolidation Model - Conso บริษัทต่างๆที่ถือ (Cost Method, Equity Method, Cosolidated Method) - Budget vs Actual Model - ไว้สำหรับ Track ข้อมูลที่วางแผนไว้เทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง Sheet ที่จะได้รับหลักๆคือ 1. Input 2. Calculation (3 Financial Statement) 3. Valuation 4. Sensitivity 5. Macro เพื่อ Cal สิ่งที่ต้องการ 6. อื่นๆตามต้องการ บริการที่จะได้รับนอกเหนือจาก Model - สอนวิธีใช้งาน - ให้คำปรึกษาเรื่อง Assumption ต่างๆในโมเดล - ให้คำแนะนำสำหรับเอาไปต่อยอดใช้ต่อ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณและความซับซ้อนของงาน และเวลา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Financial model, Finanical Analysis, Budget vs Actual, และอื่นๆตามสั่ง

  • 1. ขอให้คุณลูกค้าส่งข้อมูลความต้องการมาที่นี้เพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคาและชำระเงินผ่านเว็บไซต์
แพ็กเกจ
Urgent Financial Model
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- Financial Model ในรูปแบบ .xls หรือ .xlsm - แก้ไขได้จนได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ - สอนวิธีการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ Financial Model ที่ลูกค้าต้องการ - ส่งภายใน 3 วัน

Financial Model
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- Financial Model ในรูปแบบ .xls หรือ .xlsm - แก้ไขได้จนได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ - สอนวิธีการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ Financial Model ที่ลูกค้าต้องการ - ส่งภายใน 5 วัน

ฟรีแลนซ์
Pornthep

มีประสบการณ์ Financial Analyst ในการทำ Excel Automation, Financial Model, Financial Analysis, Budgeting, Business Plan มามากกว่า 3 ปี, เชี่ยวชาญการทำโมเดล ประเมินมูลค่าธุรกิจ Consolidation และ Business Plan เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นและธนาคาร

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน