โปรโมทโดยใช้ Content Marketing = Facebook , Website ฯลฯ

หลักการทำงานของเรา คือ ทางลูกค้าเลือกความต้องการว่าเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าที่จะให้เราทำเป็นแบบไหน เช่น - เขียน content marketing ในเพจ Facebook , Website ฯลฯ ) - กระจายเพจไปยังกลุ่มต่างๆ ใน Facebook ฯลฯ เช่น กลุ่ม ซื้อ-ขาย รถยนณ์ เป็นต้น - เขียนสร้างอารณ์ในการ ซื้อ - ขาย ในผลิตภัณของลูกค้า ในเพจ Facebook - ภาพและวีดีโอ Content Marketing ในเพจ Facebook , website ฯลฯ - โปรโมทโดยการยิงแอดโฆษณาใน Facebook * ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายระเอียดของงานก่อนว่าจ่าง *

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โปรโมทโดยใช้ Content Marketing = Facebook , Website ฯลฯ

  • 1. ให้ลูกค้าเสนองานว่าจะทำด้านไหนส่วนไหนรูปแบบและเป้าหมายมีจุดเด่นอะไรที่อยากให้เราทำบ้าง
  • 2. ทางเราจะปรึกษาทีมงานคำนวณค่าใช้จ่ายระยะเวลาการทำงานแล้วส่งรายระเอียดให้ลูกค้าดู
แพ็กเกจ
Content Marketing
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับเนื้อหาว่ามีความ มาก - น้อย ในการโปรโมท - เริ่มต้นในการทำงานคือ 2 วัน ต่อ 1 Content - การโปรโมทที่ลูกค้าจะทำได้ เช่น Facebook , Website - ภาพและวีดีโอ Content Marketing ในเพจ Facebook , Website - เขียน Content Marketing โดยเน้นเขียนเรื่องราวของสินค้าให้มีความน้าสนใจเพือให้เกิดยอดขาย

ยิงแอดโฆษณาใน แฟนเพจ Facebook
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ยิงแอดโฆษณา 1 week ต่อครั้ง 2 โพส์ต่อ 1 week - โดยจะมี 1 โพส์ที่ ยิงแอด อีกอันโพส์แบบไม่ยิงแอด - จัดการกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่มกับผลิตภัณ - เขียน content ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงกลุ่มลูกค้า

ฟรีแลนซ์
kim

รับทำการตลาดออนไลน์ เช่น Content Marketing , Graphic Design , Website Design , Consultants & Business , Advertisement Online ความถนัด - ผู้ช้วยผู้บริหารให้องกรณ์ต่าง - ออกหัวคิดด้านการตลาดให้กับองกรณ์ - เป็นผู้บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนณ์

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน