รับวางโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วโลก-แบบเดี่ยว/กลุ่ม

ลูกค้าระบุข้อมูลด้านล่างให้ครบทั่ว ++ระบุประเทศ หรือ สถานที่ ที่อยากเดินทางไป ++ระบุวัน และช่วงเวลาที่ต้องการ (รวมวันเดินทาง) ++ระบุ เขต โซน ที่อยากไป ( ในตัวเมือง หรือ ท้องถิ่น) ++จำนวนผู้เดินทางในทริป (โปรดแจ้งล่วงหน้า หากมีผู้สูงอายุเดินทางไปด้วย) ++เงื่อนไขพิเศษ (เน้นถ่ายรูป เน้นช็อป เน้นชิล เน้นพิพิธภัณฑ์) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. โปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการเดินทางเฉพาะทริปนั้นๆ ตามที่ลูกค้าระบุ (2-3 Programs ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุด 1 Program) (สามารถแก้ไขได้ 1ครั้ง) 2. สถานแนะนำ a must 3. Check list ก่อนเดินทาง เสื้อผ้าที่ต้องเตรียม // อากาศที่ต้องเจอ // อุปกรณที่ต้องเตรียม 4. รายละเอียด การเดินทางระหว่างทริป (ภายในประเทศ/// ระหว่างประเทศ) 5. รายละเอียด ค่าใช้จ่ายต่างๆตามทริปที่ลูกค้าระบุ 6. ประมาณค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆระหว่างทริป(ไม่รวมค่าอาหาร + ค่าช็อปปิ้ง) 7. ข้อควรระวังของแต่ละประเทศ หมายเหตุ!!! ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม !!!! หากแผนการเดินทางของท่านมากกว่า 2 ประเทศ การแก้ไขงานเพิ่มเติม ค่าบริการจองตั๋วต่างหาก(ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. โปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ลูกค้าระบุ (1-2 Programs ลูกค้าเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุด 1 Program) (สามารถแก้ไขได้ 1ครั้ง) 2. สถานแนะนำ a must 3. Check list ก่อนเดินทาง เสื้อผ้าที่ต้องเตรียม // อากาศที่ต้องเจอ // อุปกรณที่ต้องเตรียม 4. รายละเอียด การเดินทางระหว่างทริป (ภายในประเทศ/// ระหว่างประเทศ) 5. รายละเอียดคราวๆสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในทริป (ไม่รวมค่าอาหาร + ค่าช็อปปิ้ง)

ฟรีแลนซ์
Ploy

สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ รับสอนภาษาอังกฤษ ชื่นชอบการท่องเที่ยว สามารถวางแพลนการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน