บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว/อีเว้นท์

บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน Press Conferance (แถลงข่าว) หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ เพื่อทำข่าว และนำข่าวเผยแพร่ ทั้ง OFFLINE และ ONLINE ครอบคลุ่มทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Business, Marketing,SME, Ent, lifestyle, Men , Women , IT, etc ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว/อีเว้นท์

  • 1. รับบรีฟงานงานลูกค้า สโคปการดำเนินงาน เพื่อแนะนำสื่อกลุ่มเป้าหมาย
  • 2. ฟรีแลนด์ส่ง Media Invitation ไปยังสื่อมวลชน เพื่อเรียนเชิญร่วมงาน
แพ็กเกจ
Pack1
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว จำนวน 10 สื่อ / ครั้ง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน) พร้อมเผยแพร่ข่าวสื่อออนไลน์ ***หากต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับฟรีแลนด์*** ****จัดทำ Report สรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ส่งมอบลูกค้า*** ทั้งนี้ สามารถยืดหยุ่นการทำงานได้ตามความเหมาะสม

Pack2
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว จำนวน 15 สื่อ / ครั้ง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน) พร้อมเผยแพร่ข่าวสื่อออนไลน์ หากต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับฟรีแลนด์ ***หากต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับฟรีแลนด์*** ****จัดทำ Report สรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ส่งมอบลูกค้า*** ทั้งนี้ สามารถยืดหยุ่นการทำงานได้ตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
Wuttls

-ให้บริการงานด้านประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ด้วยประสบการณกว่า 5 ปี กับความไว้วางใจจากองค์กร และแบรนด์ระดับชั้นนำ ระดับประเทศ -บริการเพิ่มเติม ลงเสียง (Voice Over), รีวิวสินค้า, เป็นต้น

12/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน