เราพร้อมให้บริการสร้าง BRANDING, CORPORATE IDENTITY

เราพร้อมสร้าง BRANDING และ CORPORATE IDENTITY สำหรับทุกธุรกิจทุก เพื่อสร้างความโดดเด่น ให้มีความน่าเชื่อถือ มีความชัดเจนต่อการรับรู้ ทำให้เป็นที่น่าจดจำของลูกค้า เราจะทำเป็น CI Guide Book และพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เราพร้อมให้บริการสร้าง BRANDING, CORPORATE IDENTITY

  • 1. พูดคุยถึงความต้องการของลูกค้า ประเภทของธุรกิจของลูกค้า แนะนำหรือนำเสนอไอเดียให้ลูกค้า เพื่อเป็นแนวทาง
  • 2. เริ่มทำงานโดยใช้เวลา 10-15 วัน
แพ็กเกจ
STARTER
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

STARTER : เริ่มต้นสร้างแบรนด์ -ออกแบบ LOGO BRAND | CORPORATE ให้เลือก 4 แบบ (แก้ไขได้ตามความยืดหยุ่น) -สร้าง MOOD & TONE, COLOR PALETTE, TYPO, LOGO MEANING และ LOGO CLEAR SPACE -ออกแบบ STATIONERY 3 ชิ้นเช่น นามบัตร, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย (สามารถเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ) -ส่งมอบงานเป็นไฟล์ AI, PSD, PDF, JPG, PNG หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ -ส่งมอบ GUIDEBOOK เป็นไฟล์ AI หรือ PDF หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ

IDENTITY
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

IDENTITY : สร้างอัตลักษณ์ธุรกิจหรือแบรนด์ -ออกแบบ LOGO BRAND | CORPORATE ให้เลือก 4 แบบ (แก้ไขได้ตามความยืดหยุ่น) -สร้าง MOOD & TONE, COLOR PALETTE, TYPO, LOGO MEANING, LOGO CLEAR SPACE, PATTERN -ออกแบบ STATIONERY 5 ชิ้นเช่น นามบัตร, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย และเพิ่มเติมอีก 2 อย่างตามความต้องการ (สามารถเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ) -ส่งมอบงานเป็นไฟล์ AI, PSD, PDF, JPG, PNG หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ -ส่งมอบ GUIDEBOOK เป็นไฟล์ AI หรือ PDF หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ

IDENTITY PLUS
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

IDENTITY PLUS : สร้างอัตลักษณ์ธุรกิจหรือแบรนด์ -ออกแบบ LOGO BRAND | CORPORATE ให้เลือก 4 แบบ (แก้ไขได้ตามความยืดหยุ่น) -สร้าง MOOD & TONE, COLOR PALETTE, TYPO, LOGO MEANING, LOGO CLEAR SPACE, PATTERN -ออกแบบ STATIONERY 10 ชิ้นเช่น นามบัตร, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย และเพิ่มเติมอีก 7 อย่างตามความต้องการ (สามารถเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ) -ส่งมอบงานเป็นไฟล์ AI, PSD, PDF, JPG, PNG หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ -ส่งมอบ GUIDEBOOK เป็นไฟล์ AI หรือ PDF หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Kittipong

A-DESIGN Graphic Design | Banner | Logo Packaging | Corporate Identity

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน