ที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจ, การตลาดและ Branding

1.รับฟังรายละเอียดข้อมูลธุรกิจและสิ่งที่ต้องการปรึกษา เช่นในด้านการตลาด ช่องทางการกระจายสินค้า ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ การตลาดออน์ไลน์ Branding หรือเป้าหมายว่าต้องการอะไร เพื่อประเมิณสถานการณ์ของธุรกิจและจัดทีมเข้าไปให้คำปรึกษา 2.นัดวันและเข้าไปเพื่อให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น เพื่อวิเคราะห์และกำหนดเป็นกลยุทธ์ในด้านต่างๆพร้อมวางแผน 3. สรุปเป็นกลยุทธ์หรือเป็นแผนธุรกิจออกมาพร้อมปรับเป็นactionplanหรือแผนการดำเนินงานให้ 4.Followหรือติดตามผมการทำงานหลังให้คำปรึกษา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม SME Package/เดือน 30,000 บาท - Business analysis - ให้คำปรึกษากลยุทธ์วิธีการขยายตลาด - สร้างคอนเท้นทเพจ 12คอนเท้นท/เดือน - กำหนดกลยุทธ์ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดไลค์และกระตุ้นยอดขาย - ดูแลFBads และ IG ads - ดูแลGoogle ads

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจ, การตลาดและ Branding

  • 1. รับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้นทางโทรศัพท์
  • 2. นัดวันเพื่อนัดพบในการให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- Business analysis - ให้คำปรึกษาBusiness&Marketing plan - ให้คำปรึกษาBranding - ให้คำปรึกษาด้านวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ช่องทางขาย - ให้คำปรึกษากลยุทธ์วิธีการขยายตลาด - ให้คำปรึกษาการกำหนดวิธีขยายตัวแทน - สอนวิธีทำเวปไซด์เบื้องต้น - สร้างวิธีคิดคอนเท้นทเพจให้ดัง - กำหนดกลยุทธ์ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดไลค์และกระตุ้นยอดขาย ครั้งนึงไม่เกิน3ชั่วโมงหรือยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
write

WRITESARA มีบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ ออนไลน์มาร์เกตติ้ง และด้านเวปไซด์หรือแอพพลิเคชั่น เพราะเราคือศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆสำหรับคอยช่วยเหลือคุณ

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน