บทประพันธ์ คำขวัญ คำกลอน และอื่นๆ

รับแต่งบทประพันธ์ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(Poetry) แต่งคำขวัญ วิจารณ์บทประพันธ์ และรับปรับ/แก้งานประพันธ์ที่แต่งมาเองแล้ว •ไม่รับงานของสถาบันการศึกษาหรือ Academic Work ทุกกรณี •ไม่รับงานประกวด สามารถทักเข้ามาสอบถามและขอคำแนะนำได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทประพันธ์ คำขวัญ คำกลอน และอื่นๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างเสนองานในแบบที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาตามประเภท ความยาว และความยาก-ง่าย ของบทประพันธ์
แพ็กเกจ
Thai Poem
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-บทประพันธ์ตามประเภท(กลอน กาพย์ โคลง ร่าย) ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จำนวน 1-5 บท -ไฟล์งาน .doc/.pdf (ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ)

English Poem
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-บทประพันธ์ภาษาอังกฤษตามประเภท(Sonnets, Free verse, Haiku, etc.) ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จำนวนเป็นไปตามประเภทนั้นๆ/ 10 lines -ไฟล์งาน .doc/.pdf (ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ)

ฟรีแลนซ์
Panisara

-มีประสบการณ์ด้านการแต่งบทประพันธ์ คำขวัญ และอื่นๆมากกว่า 4 ปี -มีประสบการณ์ประกวดบทประพันธ์ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -มีประสบการณ์การเขียนวิจารณ์บทประพันธ์มากกว่า 3 ปี -เป็นนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่า 6 ปี

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน