รับสร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย2-3เท่า รางวัลสุดยอดบุคคลแห่งปี สาขาการตลาดและโฆษณาดีเด่น

รับสร้างแบรนด์ ด้วยรางวัลเกียรติยศ งานประทานรางวัลเกียรติยศยกย่องส่งเสริม บุคคลและองค์กร (ระดับชาติ) โครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้เป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ ขอเรียนเชิญบุคคล ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ เจ้าของแบรนด์ (ร่วมส่งประวัติการทำงานเพื่อการพิจารณาประวัติ) "เพราะรางวัลที่ได้ไม่ใช่แค่รางวัล" แต่คือการได้ความเชื่อมั่นและยอมรับว่า คือหนึ่งในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีความสามารถบริหารงาน จัดการ ดูแล และความรับผิดชอบในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยม รางวัลแห่งธุรกิจจะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ โดยคณะกรรมการหรือผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเครือข่าย จากนั้นนำรายชื่อดังกล่าวมาพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และที่คณะกรรมการกำหนด โดยฐานข้อมูลส่วนหนึ่งได้มาจากการทำประเมินผลงานด้านธุรกิจ รางวัลที่รับไม่ใช่แค่การรับรางวัลแต่เป็นการพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในความเหมาะสมต่อธุรกิจต่างๆ จากนั้นจะนำชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมต่อไป โอกาสเพื่อการต่อยอดในด้านต่างๆอาจเป็นคุณ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย2-3เท่า รางวัลสุดยอดบุคคลแห่งปี สาขาการตลาดและโฆษณาดีเด่น

  • 1. ส่งประวัติและผลงานเพื่อพิจารณา
  • 2. เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ รับภาพแสดงความยินดี
แพ็กเกจ
เพิ่มยอดขายด้วยการสร้างแบรนด์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้สนใจส่งประวัติหรือผลงานพิจารณาทางออนไลน์ " ผู้รับรางวัลจะได้รับ " -เข้าพิธีรับรางวัล -โล่ประทานรางวัลเกียรติคุณ (ระดับประเทศ) -ใบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ (พร้อมกรอบทอง) -ภาพใบแสดงความยินดี *ท่านที่เดินทางมารับรางวัลไม่ได้ ทางคณะกรรมการฯจัดส่งโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณไปให้

ฟรีแลนซ์
วรพล

ได้เข้ารับรางวัลแห่งชาติ สุดยอดบุคคลแห่งปี , รางวัล AEC LEADER TOP AWARDS และ DB TOP AWARDS งานประทานรางวัลเกียรติยศยกย่องส่งเสริมบุคคล พร้อมรางวัล "ญาณสังวร" คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท และ "ฅนธรรมดี" รางวัลสยามธิราชสวามภักดิ์ใต้ร่มพระบารมี คนทำดีเป็นศรีตัวอย่างให้แก่ประเทศ

04/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน