รับพิมพ์เอกสารทั่วไป และคีย์ข้อมูล ภาษาไทย-อังกฤษ

📍 งานพิมพ์ - พิมพ์งานตามต้นฉบับ พิมพ์จากเอกสารภาพถ่าย หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - พิมพ์งานใน Microsoft Word (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) - จัดหน้ากระดาษ/ รูปแบบรายงาน - กรุณาแจ้งฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ และรายละเอียดที่ต้องการให้ครบถ้วนนะคะ - ลูกค้าจะได้ไฟล์ .doc และ.pdf - แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง 📍 งานคีย์ข้อมูล - คีย์ข้อมูลใน excel, สร้างกราฟ, pivot table - พิมพ์งานใน Microsoft Excel (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) - กรุณาแจ้งฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ และรายละเอียดที่ต้องการให้ครบถ้วนนะคะ - แก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง ** ส่งงานให้ทาง E-mail ** ส่งงานภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1-2 วันแล้วแต่ความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสารทั่วไป และคีย์ข้อมูล ภาษาไทย-อังกฤษ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานและให้ต้นฉบับงาน
  • 2. ประเมินราคา ตกลงราคา และกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป, คีย์ข้อมูลลง excel (ไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานไม่เร่งด่วน 📍 พิมพ์งาน เอกสารทั่วไป - ภาษาไทย จำนวน 20 หน้า: 250 บาท (หากเกินคิดเพิ่ม หน้าละ 15 บาท) - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .docx หรือ .pdf 📍 คีย์ข้อมูลใน excel - เริ่มต้น 250 บาท - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .xlsx

รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป, คีย์ข้อมูลลง excel (อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานไม่เร่งด่วน 📍 พิมพ์งาน เอกสารทั่วไป - ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 หน้า: 300 บาท (หากเกินคิดเพิ่ม หน้าละ 20 บาท) - ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .docx หรือ .pdf

รับพิมพ์งานด่วน! ได้รับภายใน 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

📍 งานด่วน - พิมพ์งานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 หน้า - รอรับได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
KD

เราชื่อ… “KD” ปัจจุบันเพิ่งผันตัวเองมาเป็น Freelance เริ่มต้นจากเราชอบงานพิมพ์จึงรับพิมพ์เอกสาร และคีย์ข้อมูล นอกจากนี้เรายังรับถอดเทปสัมภาษณ์ต่าง ๆ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เราทำงานโดยมี Concept ว่า… “งานของคุณคืองานของเรา” 😊

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน